Workshop “Van stagediscriminatie naar stagegelijkheid” houdt deelnemers spiegel voor

Fontys Mens en Maatschappij

Docent/onderzoeker en stagebegeleider Jelle Reijngoudt werkt aan inclusie bij FMG

Jelle Reingoudt is docent/onderzoeker en stage- en afstudeerbegeleider bij Fontys. Elk jaar begeleidt hij studenten van Fontys Mens & Gezondheid 1-op-1 tijdens hun (afstudeer)stage. Vorig jaar kreeg hij signalen van studenten dat er discriminatie plaatsvond op hun stageplek. Niet gericht op studenten, maar op patiënten. Studenten voelden zich onveilig en trokken aan de bel. Jelle schreef de werkplekbegeleiders aan en nodigde hen uit om deel te nemen aan de workshop ‘van stagediscriminatie naar stagegelijkheid’ die wordt georganiseerd door het Fontysprogrammateam Inclusieve Samenleving.

Discriminatie op de stageplek

Jelle: ‘Vorig jaar september namen een aantal werkbegeleiders deel aan de workshop. Ze waren zich niet bewust van discriminatie en stonden open voor de feedback die ik vanuit studenten terugkreeg. Samen keken we naar wat er voor nodig is om discriminatie in de toekomst te voorkomen. Ik schreef een plan van aanpak en stuitte via de Fontys ‘Leren en Ontwikkelen’ nieuwsbrief op de workshop ‘Van stagediscriminatie naar stagegelijkheid’. Toen ik hen voorstelde om hieraan deel te nemen waren ze meteen enthousiast. Ik heb even getwijfeld of ik nog studenten wilde plaatsen bij deze organisatie, maar ik zag dat de wil er was om te veranderen. Van de werkbegeleiders kreeg ik terug dat ze de workshop heel waardevol vonden. Tijdens de workshop komen verschillende vormen van discriminatie en micro-agressies voorbij. Vaak ben je je niet bewust van de impact van je woorden, dan is het fijn als je een spiegel voorgehouden krijgt.’

Bewustwording van eigen gedrag

‘Afgelopen voorjaar nam ik zelf deel aan de workshop. Ik zou het alle stage- en werkbegeleiders aanraden om hieraan deel te nemen. Ook minder voor de hand liggende micro-agressies komen aan bod. Dingen die voor jou misschien klein zijn, maar die zich bij een ander opstapelen en een onveilig of onrechtvaardig gevoel veroorzaken. In een zorgsetting wordt discriminatie zwaar gecorrigeerd, daarom vind ik het stuitend om te horen dat het toch voorkomt. Binnen ons instituut zijn we steeds meer bezig met het thema inclusie. Samen werken we aan een inclusiever beeld binnen en buiten Fontys. Ik kan me voorstellen dat het thema ook binnen andere instituten speelt en dat ook daar stagediscriminatie plaatsvindt.’

Sneller herkennen

‘Zelf herken ik micro-agressies nu eerder dan voorheen. Hoe de ander het ervaart is heel persoonlijk. De kennis die ik heb opgedaan in de workshop zorgt ervoor dat ik micro-agressies eerder signaleer en ernaar kan handelen.’

Wil je je ook verdiepen in het onderwerp of ken je iemand die hier meer over wil weten? Op donderdag 12 september vindt er, speciaal voor werkveld- en samenwerkingspartners van Fontys, een workshop plaats. Ook voor Fontyscollegas organiseert het programmateam inclusieve samenleving verschillende workshops over stagediscriminatie. Heb je de workshop eerder gevolgd en wil je collega’s kennis bijbrengen over dit onderwerp? Volg dan de train-de-trainer workshop.

Tekst: Kim de Veer

Beeld: Stockfoto