Workshop Van stagediscriminatie naar stagegelijkheid

Fontys Mens en Maatschappij
Stages vormen een belangrijk onderdeel van het curriculum binnen Fontys. Voor veel studenten is hun stage een eerste ervaring in en met de praktijk. De stagetijd is bij uitstek een tijd om te onderzoeken, innoveren en ontwikkelen op professioneel en persoonlijk vlak. Maar wat als de omstandigheden belemmerend zijn?

Niet alleen bij het zoeken naar een stage, maar ook tijdens de stage kunnen er belemmeringen optreden. Deze worden vaak 1:1 besproken met de stagebegeleider. Toch blijkt dat ongelijke kansen en het ervaren van discriminatie op grond van persoonskernmerken niet of nauwelijks worden besproken, noch gemeld. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, aangezien onze studenten het beste tot hun recht komen en floreren in een veilige en goede leeromgeving.  

Tijd voor actie

Het is nu de tijd van ACTIE en DOEN voor onze studenten en hun toekomst. Elk stage- en praktijkbegeleider zou hierin zijn/ haar/diens rol moeten pakken en ervoor moeten zorgen dat studenten belemmeringen rondom stage delen. Het (h)erkennen van stagediscriminatie is hierin cruciaal, zodat niet alleen samen kan worden onderzocht hoe dit voorkomen kan worden, maar dat er ook op een goede manier actie kan worden genomen richting de praktijk. Minister Dijkgraaf (2023) van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap zegt hierover het volgende: “Discriminatie in iedere vorm is onacceptabel. Actie tegen stagediscriminatie is nodig omdat het jongeren uitsluit van deelname aan de maatschappij en hen de kans op persoonlijke ontwikkeling en perspectief ontneemt” (Dijkgraaf, 2023). 

Handen ineen

Programma Inclusieve Samenleving, RADAR expertisecentrum tegen discriminatie en de Gemeente Eindhoven slaan de handen ineen. RADAR bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting. RADAR vindt het belangrijk dat iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn en gelijke kansen krijgt in de samenleving. In opdracht van de Gemeente Eindhoven is de workshop tot stand gekomen. Deze workshop versterkt het professionele handelen van de stage- of praktijkbegeleider op het thema stagediscriminatie.

Tijdens de workshop komt het volgende aan bod

  • Introductie op het thema (stage)gelijkheid
  • Kennis en kaders (Kahneman, Micro-agressie)
  • Gevoelens, gevallen en gevolgen van ongelijkheid
  • Fontys casuïstiek
  • Handvatten en tips om stage-ongelijkheid tegen te gaan
  • Reflectie, wat kan ik morgen anders doen?

Met als gevolg dat de workshop

  • bijdraagt aan het creëren van een veilig leerklimaat;
  • een betere begeleiding biedt aan studenten die met (stage)discriminatie te maken krijgen; 
  • kennis vergroot over het herkennen en voorkomen van discriminatie.

Doel

Bewustwording en handvatten bieden rondom het tegen gaan van stagediscriminatie

Voor wie?

Stage- en praktijkbegeleiders, Fontys medewerkers en docenten, het werkveld

Duur

De workshop duurt 3 uur 

Fontysmedewerkers kunnen kiezen uit de volgende data

Maandag 23 september

13:00 – 16:00

Fontys Eindhoven

Dinsdag 8 oktober

10:00 – 13:00

Microlab Strijp S

Maandag 14 oktober

10:00 – 13:00

Fontys Tilburg

Donderdag 7 november

10:00 – 13:00

Fontys Tilburg

Donderdag 14 november

10:00 – 13:00

Fontys Eindhoven

Fontysmedewerkers kunnen zich hier aanmelden voor een van de workshops.

Workshop voor werkveldpartners

De workshop voor werkveldpartners vindt plaats op:

Donderdag 12 september

10:00 - 13:00

Fontys Eindhoven

Werkveldpartners kunnen zich hier aanmelden. 

Heb je nog een vraag? Stel hem via inclusie@fontys.nl 

 


Publicatie: Programma Inclusieve Samenleving, 11 juni 2024