Train de trainer: van stagediscriminatie naar stagegelijkheid

Fontys Mens en Maatschappij
Stages vormen een belangrijk onderdeel van het curriculum binnen Fontys. Voor veel studenten is hun stage een eerste ervaring in en met de praktijk. De stagetijd is bij uitstek een tijd om te onderzoeken, innoveren en ontwikkelen op professioneel en persoonlijk vlak. Maar wat als de omstandigheden belemmerend zijn?

Niet alleen bij het zoeken naar een stage, maar ook tijdens de stage kunnen er belemmeringen optreden. Deze worden vaak 1:1 besproken met de stagebegeleider. Toch blijkt dat ongelijke kansen en het ervaren van discriminatie op grond van persoonskernmerken niet of nauwelijks worden besproken, noch gemeld. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, aangezien onze studenten het beste tot hun recht komen en floreren in een veilige en goede leeromgeving.  

Tijd voor actie

Het is nu de tijd van ACTIE en DOEN voor onze studenten en hun toekomst. Elk stage- en praktijkbegeleider zou hierin zijn/ haar/diens rol moeten pakken en ervoor moeten zorgen dat studenten belemmeringen rondom stage delen. Het (h)erkennen van stagediscriminatie is hierin cruciaal, zodat niet alleen samen kan worden onderzocht hoe dit voorkomen kan worden, maar dat er ook op een goede manier actie kan worden genomen richting de praktijk. Minister Dijkgraaf (2023) van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap zegt hierover het volgende: “Discriminatie in iedere vorm is onacceptabel. Actie tegen stagediscriminatie is nodig omdat het jongeren uitsluit van deelname aan de maatschappij en hen de kans op persoonlijke ontwikkeling en perspectief ontneemt” (Dijkgraaf, 2023). 

Handen ineen

Programma Inclusieve Samenleving, RADAR expertisecentrum tegen discriminatie en de Gemeente Eindhoven slaan de handen ineen. RADAR bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting. RADAR vindt het belangrijk dat iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn en gelijke kansen krijgt in de samenleving. In opdracht van de Gemeente Eindhoven is de workshop tot stand gekomen. Deze workshop versterkt het professionele handelen van de stage- of praktijkbegeleider op het thema stagediscriminatie.

Tijdens de training komt het volgende aan bod:

 • Introductie op het thema (stage)gelijkheid
 • Kennis en kaders (o.a. Kahneman, micro-agressie, discriminatie, active bystander)
 • Wetgeving
 • Casuïstiek
 • Groepsdynamica
 • Sociale en psychologische veiligheid

Met als uitkomst dat Fontys beschikt over eigen trainers:

 • die kennis vergroten over het herkennen en voorkomen van (stage)discriminatie;
 • die collega’s kunnen leren hoe ze een veilig leerklimaat kunnen creëren;
 • die collega’s kunnen leren om betere begeleiding te bieden aan studenten die met (stage)discriminatie te maken krijgen;
 • die verbeterpunten kunnen signaleren.

Doel

Het opleiden van Fontysprofessionals die de workshop “Van stagdiscriminatie naar stagegelijkheid” kunnen geven binnen Fontys, binnen het eigen en/of andere instituten, ter bewustwording en om handvatten te bieden rondom het tegengaan van (stage)discriminatie.

Voor wie?

Fontysmedewerkers: stage- en praktijkbegeleiders, en docenten die op een andere manier met stage en stagestudenten te maken hebben. Wil je de 'train de trainer' workshop volgen? Dan is het een vereiste dat je eerst de reguliere workshop hebt gevolgd.

Duur

De training bestaat uit:

 • Twee dagdelen van vier uur (fysieke bijeenkomst);
 • Een online bijeenkomst van één uur in de vorm van een Lunch & Learn, die een maand na de fysieke bijeenkomsten plaatsvindt. 

Voorafgaand aan de training krijg je een hand-out met informatie/ theorie en eventueel een aantal opdrachten zodat je al over basiskennis beschikt.

Ook verwachten we dat je voor de online bijeenkomst een workshop in de praktijk hebt gegeven binnen je eigen team of instituut. Je doet dit samen met een andere deelnemer. Ook is er de mogelijkheid dat er een trainer van RADAR bij aanwezig is.

Data

 • DAG 1 MA 18-11-24        13:00-17:00      locatie Fontys EHV
 • DAG 2 MA 25-11-24        13:00-17:00     locatie Fontys EHV
 • DAG 3 MA 13-1-25              12:00-13:00         locatie Fontys EHV

Locatie

Fontys Campus Rachelsmolen in Eindhoven

Wil jij samen het verschil maken voor onze studenten en de train de trainer workshop ‘van stagediscriminatie naar stagegelijkheid’ volgen? Je kan je hier aanmelden.