Samen leren en praten over inclusie binnen Fontys

Fontys Mens en Maatschappij

Learning Community IDEAS wisselt ervaringen uit

Een aantal keer per jaar komt de Learning Community IDEAS (Inclusion, Diversity, Equity, Accessibility and Safety) samen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en taboes te doorbreken met als uiteindelijk doel om samen te streven naar een veilig leerklimaat binnen Fontys voor iedereen. De Learning Community bestaat uit Fontysmedewerkers van verschillende diensten en instituten, ieder die zich geroepen voelt is welkom om zich aan te sluiten. Op dinsdag 27 februari vond er weer een inspirerende sessie plaats. 14 Fontyscollega’s kwamen samen om te praten over: de komst van een IDEAS Office, de Inclusieve Communicatiestijlgids, de workshop ‘Van stagediscriminatie naar stagegelijkheid’ en het project Career Jumpstart.

Fontysbreed IDEAS Office

Cheryl McDowall is programmamanager bij het programma Inclusieve Samenleving: “Ik geef elke bijeenkomst van de Learning Community een update vanuit het programma Inclusieve Samenleving. Waar zijn we mee bezig en welke projecten lopen er? Dit keer praat ik de community bij over de opening van een Fontysbreed IDEAS Office. Het is mooi als we alles rondom inclusie binnen Fontys centraal kunnen regelen met behoud van de eigen signatuur van elk instituut. We doen het uiteindelijk allemaal samen. Zo brengen we de belemmeringen van verschillende instituten centraal onder en kunnen we overkoepelend slagen maken. We hebben inmiddels akkoord van het CvB om alvast te starten, ze zien het belang van een IDEAS Office. De positionering is nog niet rond, waar breng je een IDEAS Office onder? Maar ik ben blij dat het onderwerp serieus genomen wordt.”

Brede kijk op communicatie in de stijlgids en masterclass inclusiever communiceren

Programmateamlid Jennifer Jubitane ontwikkelde (in samenwerking met Fontys Pedagogiek, Journalistiek en de Academy of the Arts) de Inclusieve Communicatiestijlgids. Op 21 maart wordt de stijlgids officieel gelanceerd tijdens de live Masterclass Inclusiever Communiceren waar Fontys studenten en medewerkers welkom zijn. Jennifer: “De stijlgids laat zien waar we als Fontys naartoe willen. Het is een levend document, taal is altijd in beweging. Zie de informatie in de stijlgids als richtlijnen waarmee je inclusiever kunt communiceren. Wat we willen is bewustwording creëren, je moet voorzichtig zijn om mensen niet in categorieën weg te zetten. Onze maatschappij is binair ingesteld, daar hangen associaties mee samen. In de stijlgids geven we een bredere kijk op taal en communicatie. Het gaat er uiteindelijk om dat je in elke vorm van communicatie een fijne ervaring creëert voor welke eindgebruiker dan ook. Wees je ervan bewust dat, ook als je geen onderdeel bent van de doelgroep, je wel een goede bondgenoot voor hen kan zijn.”

Na Jennifer haar introductie kwamen er mooie gesprekken op gang tussen de community leden. Een van de reacties beschreef het gevoel ‘ik mag niets meer zeggen’, een vaak gehoorde opmerking als het over inclusief communiceren gaat. “Je bent geen slecht persoon als je iets hebt gezegd wat voor een ander aanstootgevend kan zijn”, aldus Jennifer. “Je gevoel mag er zijn, wees je ervan bewust dat het niet over goed of kwaad gaat, maar om reflectie op je eigen doen en handelen.”

Deelnemen aan de masterclass inclusiever communiceren? Je bent van harte welkom. Meld je aan via de link.

Open Space

Elke bijeenkomst van de Learning Community is er ruimte voor eigen inbreng tijdens een open space. Alle leden van de Learning Community mogen een onderwerp inbrengen waar ze het gezamenlijk over willen hebben. Dit keer namen Sharmila Angoelal en Marlou Heskes het woord.

Sharmila vertelde over de workshop ‘Van stagediscriminatie naar stagegelijkheid’, die het programmateam inclusieve samenleving samen met RADAR ontwikkelde. “Het gaat om studentenwelzijn”, vertelt Sharmila, “wat willen we studenten meegeven? Stagegelijkheid opent het gesprek over inclusie. In plaats van onderzoek doen naar het onderwerp, kiezen wij, als programmateam, voor actie. Wat kunnen wij als Fontys nu doen om de levens en loopbanen van onze studenten positief te beïnvloeden? Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor het werkveld. Ook zij kunnen bij ons terecht voor het volgen van de workshop. De bewustwording dat stagediscriminatie er is ontbreekt vaak. Pas als we voorbeelden geven komt het besef, er is weldegelijk sprake van stageongelijkheid. Daar moeten we als Fontys onze verantwoordelijkheid in nemen.”

Klik op de link om meer te weten te komen over de workshops ‘Van stagediscriminatie naar stagegelijkheid’.  

Ondersteuning voor neurodivergente studenten

Bij Fontys ICT begonnen ze in 2021, samen met de TuE, met een mooi initiatief ‘Career Jumpstart’. Marlou Heskes is projectleider bij ‘Career Jumpstart’: “Elk talent telt. We merken dat de stap naar de arbeidsmarkt soms te groot is. Nederland presteert slecht als je kijkt naar het aantal hoger opgeleiden met een functiebeperking. Ze hebben een ondersteuningsvraag, maar worden niet geholpen en eindigen in banen onder hun opleidingsniveau. Soms zien we dat ze al eerder vastlopen, bij het vinden van een stageplek bijvoorbeeld. Andere studenten zien zo op tegen de stap om de arbeidsmarkt op te gaan dat ze langstudeerders worden. De studieomgeving voelt voor hen wel veilig, daarom blijven ze zo lang mogelijk hangen. Met Career Jumpstart bieden we deze studenten begeleiding in de fase waarin ze zitten. We helpen hen met het maken van een match wat betreft stage- of werkplek en praten met hen over waar ze tegenaan lopen. In 95% van de gevallen gaat het om neurodivergente studenten. We willen hen zo goed mogelijk voorbereiden op het werkende leven.”

“We hebben al meer dan 100 studenten kunnen helpen en hebben mooie plannen voor de toekomst. De financiering van ons project blijft een uitdaging, er is geen eigenaarschap. Waar horen we thuis binnen Fontys? Daar gaan we ons de komende tijd mee bezig houden.”

Kom bij onze community!

Online inspiratie delen en meepraten tijdens leerzame fysieke bijeenkomsten? Diverse inbreng vanuit verschillende Fontysinstituten is zeer welkom. Iets voor jou? Meld je aan via het formulier of stuur een e-mail naar inclusie@fontys.nl en we nemen contact met je op.

Publicatie: Fontys Nieuws 14/3/24

Auteur: Kim de Veer

Fotografie: Cheryl McDowall