Wat is rol ‘professionele werkplaatsen’ en werken ze?

Fontys Mens en Maatschappij
Studenten werken steeds vaker buiten de schoolmuren samen met het werkveld en burgers aan maatschappelijke vraagstukken. Miranda Snoeren, lector Professionele Werkplaatsen, onderzoekt de impact van deze samenwerkingsverbanden.

Hoe werken deze ‘professionele werkplaatsen?
“Professionele werkplaatsen zijn samenwerkingsverbanden tussen studenten, professionals, docenten en burgers in hybride leeromgevingen buiten de campus.

Het doel van deze werkplaatsen is om oplossingen te bedenken voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Denk aan de vergrijzing, de enorm oplopende zorgkosten en de personeelstekorten in de zorg.

In 2001 startte de opleiding Verpleegkunde van Fontys de eerste professionele werkplaats in het Máxima Medisch Centrum. Dit was een verpleegkundeafdeling waar studenten en verpleegkundigen samenwerkten. Nu zijn er al 55 van dit soort interprofessionele werkplaatsen, allemaal in het domein Mens en Maatschappij.”

Mirands Snoeren - foto: Laura Jacobs Fotografie.

Hoe dragen ze dan bij aan oplossingen voor deze vraagstukken?
“Professionals, studenten en burgers hebben elkaar nodig om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Studenten brengen bij organisaties kennis in en halen de professionals uit hun routine. Daarmee worden zaken in beweging gezet. Burgers weten vaak het beste wat werkt en wat passende oplossingen zijn. Zo kunnen we gezamenlijk de beroepspraktijk verbeteren. Als je kijkt naar veiligheid en gezondheid in bepaalde wijken, dan valt er op preventief gebied nog enorme winst te boeken. Studenten kunnen samen met professionals en burgers bijvoorbeeld beweeg- en sportbeleid opzetten, zo kun je met goed preventief beleid de zorgkosten drukken. Het mooie is dat we hierbij studenten van verschillende opleidingen kunnen inzetten. Want we gaan steeds meer naar interprofessionele samenwerking, ook dat is goed voor de innovatiekracht.”

Wat gaat het lectoraat de komende vier jaar precies onderzoeken?
“Wij willen weten welke impact de professionele werkplaatsen hebben en welke condities en bouwstenen er nodig zijn om ze goed te laten functioneren. Nog te vaak stranden initiatieven omdat van tevoren zaken niet goed zijn afgesproken of omdat we deze niet goed faciliteren. Dat willen we helpen voorkomen en daarnaast willen we de werkplaatsen verder professionaliseren.”

Hebben deze samenwerkingsverbanden de toekomst?
“Dat denk ik zeker. De professionele werkplaatsen sluiten naadloos aan bij het nieuwe strategische plan Fontys for Society. De vraag is dan ook: hoe kunnen we vanuit Fontys in samenwerking met het werkveld, de overheid en burgers een maximale impact hebben op de maatschappij?

Publicatie: https://bron.fontys.nl/wat-is-rol-professionele-werkplaatsen-en-werken-ze/, 2 november 2021
Auteur: Ivo van der Hoeven
Foto Miranda Snoeren: Laura Jacobs Fotografie