Verpleegkundigen Active Ageing denken out of the box

Fontys Mens en Maatschappij
Voor de eerste groep verpleegkundigen Active Ageing van zorgorganisatie tanteLouise zit hun cursus bij Fontys erop. Een half jaar lang werkten zij aan een zelfgekozen praktijkvraagstuk. De resultaten presenteerden zij op maandag 3 juli in Tante’s Zorglab in Steenbergen. Locatiemanager Paula van Toorn-Meeusen bezocht de ochtend: ‘Mooi om te zien dat de verpleegkundigen zulke out of the box-oplossingen kunnen bedenken. Dat is écht hun kwaliteit.’

Bij tanteLouise zet een groep verpleegkundigen Active Ageing zich iedere dag in voor een zo vitaal mogelijk leven voor bewoners. Dat betekent: zorg die afgestemd is op de wensen en mogelijkheden van de bewoners en die hun zelfredzaamheid stimuleert. Speciaal voor de verpleegkundigen Active Ageing van tanteLouise ontwikkelde Fontys een cursus. Een half jaar lang onderzochten zij een vraagstuk uit hun eigen praktijk. Hbo-verpleegkundige Robin Akkermans vertelt over het belang van deze speciaal opgeleide verpleegkundigen: ‘Ik werk regelmatig samen met de verpleegkundigen Active Ageing en zie hun toegevoegde waarde. Waar ik de bewoners goed ken, hebben zij juist de tijd en ruimte om innovatieve ideeën op te starten. Zo vullen we elkaar aan. Heel waardevol.’ 

Divers
Tijdens de ochtend kwamen er verschillende ideeën voorbij; van een kennismakingsdag voor nieuwe bewoners (ze lopen alvast een dag mee en de verpleegkundigen krijgen een goed beeld van wat iemand nog kan en wil) tot manieren om mantelzorgers meer te betrekken bij de zorg. Ook de presentaties waren heel divers; van een PowerPointpresentatie tot een greenscreen vol QR-codes. Eén ding hadden alle verpleegkundigen gemeen: ze vertelden vol passie over hun project.

Concrete oplossing
Fennie van Gent bekent dat het niet altijd eenvoudig was: ‘Het is best een proces en ik ben heel praktisch’, lacht ze. ‘Maar doordat je kon toewerken naar een concrete oplossing kreeg ik er echt energie van en kan ik er nu met zoveel plezier over praten. En het mooie is, we gaan echt aan de slag met het aangepaste intakeformulier dat ik heb ontwikkeld. Zo kunnen we mensen vanaf het begin blijven stimuleren en hun zelfredzaamheid vergroten.’ Fennie heeft, net als haar mede-klasgenoten, een onderzoek gedaan aan de hand van allerlei stappen; van het organiseren van een creatieve sessie (‘ik heb er iets gezelligs van gemaakt met koeken op tafel’), tot het maken van een beschrijving van de zorglocatie en een persona.

Robothond en pratend kussen
Even verderop vertelt Sharon Dietvorst met evenveel plezier haar verhaal: ‘Ik kreeg als verpleegkundige Active Ageing de vraag of ik een bewoner kon aanleren om haar loopondersteuning niet te vergeten. Dat is echter best een complexe vaardigheid om opnieuw aan te leren. Bovendien krijgen we die vraag vaker, dus ben ik op zoek gegaan naar een oplossing.’ De robothond die eerst op het looprek stond, werkte in eerste instantie goed. ‘Tot de mevrouw daarmee aan de wandel ging.’ Een kussentje met ingebouwd ‘alarm’ (een stem die zegt: ‘vergeet uw looprek niet’) bleek ook geen optie. ‘Daarom heb ik bedacht om de technologie die in het kussentje zit toe te passen in een soort broekje.’ Het broekje is er nog niet, daarin moet eerst nog geïnvesteerd worden. ‘Wie weet komt het er!’ Dat het even tijd kost om tot vernieuwing te komen, vind Sharon soms lastig. ‘Als je zo’n functie krijgt en mensen kloppen bij je aan, dan verwachten ze dat je binnen een paar weken met een oplossing komt. Maar zo’n onderzoek kost nou eenmaal tijd.’

Out of the box
Locatiemanager Paula werd enthousiast van de verhalen van verpleegkundigen. ‘Mooi om te zien wat er op verschillende locaties speelt. We kunnen zo van elkaar leren.’ Ze ziet verrassende ideeën voorbijkomen. ‘Het out of the box-denken zit al wel in de Active Ageing verpleegkundigen, maar is door de Fontys-cursus versterkt. Ze hebben nu de tools in huis om hun creativiteit om te zetten naar toepasbare oplossingen.’ Zo werd er na het onderzoek van Hilde de Jong een medewerker dagbeleving aangenomen. ‘Die gaat erop toezien dat bewoners meer zelfredzaam zijn en meer keuzevrijheid ervaren. Nu zijn (mantel)zorgverleners geneigd om taken van bewoners, zoals boodschappen doen, over te nemen. Zeker als het niet snel genoeg gaat. Dat is een gemiste kans. Doe het liever samen, dan hebben bewoners een fijnere dag.’

Aanmelden
De verpleegkundigen active ageing die op maandag 3 juli hun eindproduct presenteerden, waren de eersten die deze Fontys-cursus volgden. Ze ontvingen op 10 juli hun certificaat. In september start eenzelfde cursus. Ben je hierin geïnteresseerd of wil je je aanmelden? Op onze website vind je meer informatie.

 


Publicatie: https://www.fontys.nl/nieuws/verpleegkundigen-active-ageing-denken-out-of-the-box/, 13 juli 2023
Auteur: Romy Chatrou, foto: Jules van Iperen