"Van dit soort initiatieven moeten er veel meer komen"

Fontys Mens en Maatschappij
In de professionele werkplaats bij kledingruilatelier #Awesome aan de Bloemfonteinstraat in Eindhoven leren én werken studenten van verschillende Fontys- en Summa-opleidingen in de praktijk. Ze trekken de buurt in, bevragen buurtbewoners, doen onderzoek en bedenken praktische oplossingen. Dit alles onder de noemer ‘DE STAP naar gezonder’, bedoeld om bewoners te stimuleren met kleine stapjes aan hun gezondheid te werken en gezondheidsverschillen weg te werken. Burgemeester Dijsselbloem nam er op donderdag 22 juni 2023 een kijkje.

Gezondheidspakket
In de professionele werkplaats werken studenten in wisselende samenstelling aan projecten. Studenten presenteerden een aantal van die projecten aan burgemeester Dijsselbloem. Een student lichtte een samenwerking met basisschool 't Karregat toe: ‘We hebben de leerlingen geobserveerd en leerlingen van groep 8 geïnterviewd. Vervolgens hebben we drie producten ontwikkeld ter bevordering van de gezondheid: een draaiboek voor een schoolontbijt, een lesprogramma over gezonde voeding en een instructiekaart om van leerlingen van groep 8 rolmodellen in gezonde voeding te maken voor de leerlingen van de groepen 1-7.’

Weggeefkast
Een tweede project ging over een zogeheten weggeefkast. Een student vertelt: ‘Veel mensen hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Soms komen kinderen naar school zonder te hebben ontbeten. In een weggeefkast kunnen mensen die het kunnen missen spullen achterlaten voor mensen die moeite hebben met rondkomen. We mikken in eerste instantie op houdbaar voedsel en op verzorgingsproducten zoals tandpasta of maandverband.’ Dijsselbloem: ‘Hoe zit het met schaamte, denk je?’ Student: ‘Daar hebben we over nagedacht. Het idee is nu een weggeefkast te maken zonder deur, zodat de drempel om spullen te pakken wat lager wordt.’

Onderzoeken wat je zelf interessant vindt
Een oud-student vertelt Dijsselbloem wat hij zelf leerde op een andere professionele werkplaats, in Woensel. ‘Ik vond het heerlijk. Allereerst omdat ik de vrijheid had om te onderzoeken wat ik zélf interessant vond, en niet wat ik volgens de docent moest leren. In een professionele werkplaats mag je fouten maken en verantwoordelijkheid nemen, en leer je initiatief te nemen. Dat zijn dingen die je normaal gesproken pas leert als je afgestudeerd bent.’

Meer van dit
Dijsselbloem werd blij van wat hij hoorde. ‘Veel mensen in Eindhoven profiteren van het economisch succes van onze stad en onze regio, maar niet iedereen. Er zijn grote verschillen in kansen, maar bijvoorbeeld ook in gezondheid. En als je niet gezond bent, valt het ook niet mee om bijvoorbeeld te werken of te studeren. Er zijn programma’s om dat om te buigen, bijvoorbeeld ‘Brainport voor elkaar’, maar er is meer nodig. Dit soort initiatieven zou je in iedere buurt willen hebben.’

 


Publicatie: 4 juli 2023
Auteur: Martin van Rooij, foto's: Jules van Iperen