GROZzerdam als learning community

Fontys Mens en Maatschappij
Al geruime tijd is de wijk Achtse Barrier in Eindhoven proeftuin voor nieuwe en intensieve vormen van samenwerking tussen bewoners, zorg- en welzijnsorganisaties, overheid en onderwijs. Dit gebeurt binnen het landelijk initiatief GROZzerdam van de Topsector Life Sciences & Health. Fontys is hier nauw bij betrokken en benut deze proeftuin als learning community. Daarbij streven we ernaar maatschappelijke projecten binnen GROZzerdam te verbinden met onderzoek & onderwijs, de samenhang te bevorderen tussen de diverse projecten en kennis te delen en te ontwikkelen met andere GROZzerdammen.

GROZzerdam zet gezondheid voorop

In 2018 heeft de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland), in samenwerking met partners waaronder ZonMw en Samenwerkende Gezondheidsfondsen, het GROZ-initiatief gelanceerd. Gesteund door VWS heeft dit initiatief als doel de kanteling van de zorg. De naam ‘GROZ’ is dan ook een anagram van het woord ZORG, om deze kanteling weer te geven. Niet langer staat de Z van Ziekte vooraan, maar juist de G van Gezondheid. Binnen GROZ slaan burgers, zorgprofessionals, ondernemers, wetenschappers, financiers en overheid de handen ineen, zowel op lokaal als nationaal niveau. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan concrete zorgvernieuwingen, met als doel een vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Hierbij staat de behoefte van de burgers (ook in hun rol van patiënt) centraal.

GROZzerdam Vitaal in Brainport

Op dit moment worden in Nederland 4 GROZzerdammen opgericht die als proeftuinen fungeren voor de rest van Nederland. De GROZzerdam regio’s zijn Utrecht, Deventer, Mooi Maasvallei en Brainport (https://www.healthholland.com/news/2020/03/eerste-vier-regio-fieldlabs-grozzerdammen-van-start). GROZzerdam Vitaal in Brainport vindt zijn oorsprong in de Achtse Barrier, waar de afgelopen jaren burgerinitiatieven zijn ontstaan in een proeftuin van SamenBeter. Vanuit Achtse Barrier zal GROZzerdam Vitaal in Brainport in de komende jaren uitgroeien tot een fieldlab dat 100.000 inwoners bereikt. Daarom zullen nieuwe wijken bij GROZzerdam worden aangesloten (bijv. Tongelre, Woensel, Son), zullen de bestaande initiatieven worden opgeschaald en nieuwe initiatieven worden gestart. Tot de partners van GROZzerdam Vitaal in Brainport behoren onder andere: overheden (gemeenteEindhoven, Son en Breugel), zorgorganisaties (ELZ Achtse Barrier, Zorggroep DOH, WIJ Eindhoven, GGzE, etc.), bedrijfsleven (Fitcoin, Brainport, Salut), burgercoöperaties (Leefbaarheidsteam AB, SonenBreugelVerbindt, etc.) en kennisinstellingen (Fontys, Summa, TU/e). GROZzerdam Vitaal in Brainport wordt verder ontwikkeld onder regie van de coöperatie Slimmer Leven 2020, een zorginnovatienetwerk in de regio Eindhoven dat samen met haar 60 leden maatschappelijke en economische uitdagingen rondom gezondheid en vitaliteit aanvliegt.

GROZzerdam als learning community

Fontys wil de proeftuin Achtse Barrier optimaal benutten door GROZzerdam te verbinden met onderzoek en onderwijs, de samenhang tussen de diverse GROZ-projecten te vergroten en samen met andere GROZzerdammen zoveel mogelijk kennis te delen en te ontwikkelen. In deze zogenaamde learning community komen leren, werken en onderzoeken samen. Vanuit Fontys zijn (minimaal) 13 lectoraten betrokken, uit de domeinen gezondheid, technologie, onderwijs en de creatieve sector. Ook het Centre of Expertise Health heeft een centrale rol. Daarnaast maken wij optimaal gebruik van onze partnerships in zorginnovatiecentra en -netwerken, in sociale innovatiecentra en in sport en bewegen en stellen wij onder andere ons PITCH-lab, 3D-lab, Explorelab en andere onderzoeksfaciliteiten ter beschikking. 

Binnen de learning community staan drie hoofdthema's centraal:

  • inclusiviteit (inclusief digitale inclusie)
  • de samenhang tussen technologische en sociale innovatie
  • de transitie van zorg naar informele zorg en naar eigen regie

Een team van coördinatoren zal toezien op de koppeling tussen studenten, docenten en onderzoekers en de minoren, professionele werkplaatsen, stages en afstudeerplekken die binnen de genoemde thema's worden ingericht. Ook zal dit team zorgen voor een goede afstemming met de andere betrokken onderwijsinstellingen, Summa en TU/e.

Wil je meer informatie over GROZzerdam Vitaal in Brainport? Neem dan contact op met Jaron Schnitzer of Janienke Sturm.