TanteLouise en Fontys werken samen aan active ageing-lesmodule

Fontys Mens en Maatschappij

TanteLouise en Fontys werken samen aan active ageing-lesmodule

Dat Nederland vergrijst, mag geen nieuws meer heten. En dat er krapte op de arbeidsmarkt is, lezen we ook dagelijks in de media. Die twee factoren zorgen ervoor dat we anders moeten kijken naar ouder worden. Hoe blijf je zo lang mogelijk vitaal en actief? Bij zorgorganisatie TanteLouise richten ze zich daarom op active ageing voor cliënten die om wat voor reden dan ook cognitieve problemen hebben. Om hun active ageing-verpleegkundigen goed beslagen ten ijs te laten komen, volgen ze bij Fontys een module van een half jaar. Pam van Bruggen en Lia Baars ontwikkelden, mede met andere collega’s binnen Fontys, de module: Active ageing, een interdisciplinaire aanpak bij dementie.

Fontys vindt als onderwijsinstelling de banden met het werkveld belangrijk. Daar komen immers alle studenten te werken die hun felbegeerde papiertje halen. Hoe bijzonder is het dan als een organisatie uit de praktijk bij je aanklopt met de vraag: kunnen jullie ons helpen om samen met ons een scholingstraject voor onze active ageing verpleegkundigen te ontwikkelen? ‘De manier waarop we in dit project samenwerken is inderdaad redelijk uniek. Daar zijn we trots op’, stelt Pam.

Zichtbare active ageing-verpleegkundigen
TanteLouise heeft speciale active ageing-verpleegkundigen in het leven geroepen. ‘Een mooie rol, maar ze mogen nog meer hun plek krijgen in de organisatie. Daar draagt ons aanbod aan bij. Ze krijgen niet alleen de nodige kennis aangeboden, maar gaan ook met vraagstukken uit de praktijk aan de slag’, legt Pam uit.

Regie hebben en houden
Hoe hebben ze de ontwikkeling van het lesprogramma aangepakt? Pam: ‘We hebben eerst gekeken naar het eindpunt. Wat willen we met deze opleiding bereiken? Waar moeten de active ageing verpleegkundigen na dat half jaar voor staan, en wat moeten ze in hun werk laten zien? Welke vaardigheden moeten ze dan hebben? En welke kennis gaat hen hierbij helpen?’ Over dat eindpunt vertelt ze: ‘Na deze module moeten de verpleegkundigen op methodische wijze een vraagstuk kunnen aanpakken en samenwerken met collega’s uit het zorgteam en andere relevante professionals om tot een oplossing te komen.’ Lia: ‘Het doel is dat de active ageing verpleegkundigen zelf kunnen ontwikkelen, realiseren en implementeren. Daarbij is reflecteren op het proces van groot belang.’ Door verpleegkundigen bewuster bezig te laten zijn met active ageing moeten cliënten het gevoel krijgen dat ze gezien worden en zo veel mogelijk de eigen regie behouden.

Praktische vraagstukken
Na meerdere sessies met een werkgroep waarin medewerkers van zowel Fontys als TanteLouise zitten, gaat er in februari een pilot van start. Gedurende twintig weken gaan de active ageing verpleegkundigen één dag in de week naar school. ‘Een bewuste keuze, want de verpleegkundigen gaven zelf aan dat ze het fijn vonden om even op een andere locatie aan hun ontwikkeling te werken. Op je werkplek word je toch snel afgeleid. Bovendien halen we de praktijk naar binnen, we werken aan de vraagstukken die ze dagelijks tegenkomen. Dat noemen we ervaringsgericht leren’, legt Pam uit. ‘We willen dat de deelnemers in de huid kruipen van de cliënten. We hopen dat de active ageing-verpleegkundigen in de module een bepaalde bril op gaan zetten, waardoor ze anders naar de doelgroep gaan kijken’, vult haar collega aan.

Tweede ronde
‘Het is de bedoeling om in september meteen een doorstart te maken, na de pilot die in februari start. We kunnen dan de feedback uit deze pilot verwerken en met een nieuwe groep aan de slag gaan.’ De twee hopen dat meer zorg- en welzijnsorganisaties een beroep doen op deze module. ‘De invulling kan op allerlei manieren. Natuurlijk kan het op dezelfde wijze, namelijk een half jaar een dag in de week aan de slag. Maar ik kan me ook voorstellen dat organisaties het anders willen aanpakken. Dan bedoel ik een programma op locatie of voor een kortere of langere periode. Daar denken we over mee.’ Als het maar een mooie combinatie tussen theorie en praktijk blijft. ‘Als verpleegkundigen of andere type professionals vanuit de praktijk snuffelen aan de theorie kunnen ze nóg beter voor hun cliënten zorgen.’

Publicatie: https://www.fontys.nl/nieuws/tantelouise-en-fontys-werken-samen-aan-active-ageing-lesmodule/ 1 febrauari 2023
Auteur: Romy Chatrou