TanteLouise en Fontys ontwikkelen nieuwe scholing active ageing

Fontys Mens en Maatschappij
TanteLouise en Fontys Hogeschool zijn al enige tijd met elkaar in gesprek over het ontwikkelen van een gericht scholingsaanbod op het gebied van active ageing. Vandaag hebben Ingeborg Roks, bestuurder van tanteLouise en Thom Rutten, directeur Fontys Paramedische Hogeschool de samenwerking officieel bekrachtigd door het zetten van hun handtekening.


In 2023 start de pilot voor het scholingsaanbod: ‘Active ageing, een interdisciplinaire aanpak bij dementie’. De eerste leerlingen kunnen aan de slag met het splinternieuwe lesaanbod.
Met de ervaring die tanteLouise in de praktijk heeft opgebouwd met active ageing, foutloos leren en leven in vrijheid, levert tante een waardevolle bijdrage aan de inhoud van deze opleidingsmodule. “We zijn er trots dat we onze ‘lessons learned’, maar zeker ook de prachtige resultaten die wij al bereikt hebben, op deze manier óók de buiten de muren van onze verpleeghuizen kunnen delen”, zegt manager langdurige zorg Marcha Kwisthout. “De kennis en ervaring die wij de afgelopen jaren op het gebied van active ageing hebben vergaard delen wij graag. Ook buiten de muren van onze eigen verpleeghuizen. We gunnen iedere oudere in Nederland zoveel mogelijk regie over het eigen leven. Een leven in het hier en nu, met zinvolle activiteiten, die kleur geven aan de dag. Een leven in vrijheid.”

Allesbehalve traditioneel
De module ‘Active ageing, een interdisciplinaire aanpak bij dementie’ is speciaal ontwikkeld voor professionals die in hun werk te maken hebben met mensen met dementie en hun naasten. Die komen straks vanuit de zorg, zoals medewerkers van tanteLouise, maar ook vanuit fysiotherapie, psychologie of sport bijvoorbeeld. De opleidingsvorm is allesbehalve traditioneel. De praktijksituaties van de cursisten bepalen het lesprogramma. Tegen welke aspecten lopen ze aan? Wat is specifiek voor deze situaties van belang? De cursisten leren rondom deze vraagstukken innovatieve vaardigheden en methodieken. Ze leren analyseren en andere disciplines betrekken. En bovenal leren ze denken in mogelijkheden. Want dat kan voor dementeren en hun mantelzorgers letterlijk een wereld van verschil maken.

Uniek
Het is vrij uniek te noemen dat een opleider en een zorgorganisatie de handen ineen slaan om samen een nieuwe scholing te ontwikkelen. Maar de insteek van de module is ook op andere vlakken uniek te noemen. Fontys zegt daarover: “De opleiding is vanaf de basis ontwikkeld vanuit verschillende instituten, ieder vanuit eigen expertise. Disciplines buiten de zorg, zoals ICT, sociale studies, beweegstudies en toegepaste psychologie leveren met hun specifieke expertise een waardevolle bijdrage.”

Publicatie: https://tantelouise.nl/nieuws/tantelouise-en-fontys, 7 oktober 2022
Over de samenwerking verscheen ook een (premium) artikel op bndestem.nl