Stagegelijkheid: meer dan een belofte!

Fontys Mens en Maatschappij
Stagelopen en praktijkleren zijn een onderdeel van het curriculum en een moment dat in meer of mindere mate impact heeft op een student. Fontys neemt hierin verantwoordelijkheid: Wij gaan voor stagegelijkheid. We zijn binnen Fontys bijna klaar met de pilot van de workshop “Van stagediscriminatie naar stagegelijkheid”. De workshop is vanuit het programma Inclusieve Samenleving van Mens & Maatschappij ontwikkeld via de methodiek van ontwerpgroepen met onderwijsprofessionals, studenten en RADAR Eindhoven, het expertisebureau antidiscriminatie en antiracisme.

Interesse vanuit het werkveld

In eerste instantie richten we ons op de onderwijsprofessionals binnen Fontys. Inmiddels heeft het werkveld ook interesse getoond en zijn er een aantal werkveldpartners bij pilotworkshops aanwezig geweest. In de workshops gaat het niet alleen om bewustwording, het werkveld gaat ook echt aan de slag met een thema dat speelt binnen de eigen organisatie.

De workshops zijn een mooi voorbeeld van het verstevigen van de driehoek: onderwijsinstelling, arbeidsmarkt en student. Ze komen samen tot kennisdeling en oplossingen.

Vast onderdeel

Na afloop van de pilot wordt de workshop een vast onderdeel van het Fontys aanbod. Er wordt een train-de-trainer versie ontwikkeld in 2024. Want met meer mensen kun je meer impact maken! Elke student hoort een eerlijke kans te krijgen op een waardevolle en veilige stageplek.

https://www.fontys.nl/actueel/stagegelijkheid-meer-dan-een-belofte/

Op de agenda

2023:

  • Op maandag 27 november is de laatste workshop van de pilot in Microlab in Eindhoven.
  • Op 11 december is er een Kennisatelier in Tilburg over stagegelijkheid en discriminatie dat RADAR samen met Fontys Hogeschool organiseert.

2024:

  • Data volgen z.s.m.

Interesse of meer weten? Mail naar inclusie@fontys.nl