Sleutelrol voor bruggenbouwers in doorontwikkeling professionele werkplaatsen

Fontys Mens en Maatschappij

Bruggenbouwers en het Programma PW werken samen aan aanbevelingen op 4 lijnen

Het Programma PW en het Lectoraat PW werken hard aan de verduurzaming van transdisciplinaire professionele werkplaatsen (PW). Een PW is transdisciplinair als vanaf de start alle actoren uit de samenleving intensief betrokken zijn om een vraagstuk verder te brengen. Om impact te vergroten worden maatschappelijke inzichten en praktijkkennis van inwoners geïntegreerd met wetenschappelijke kennis. Het programmateam gaat de afrondende fase van het onderzoek naar deze verduurzaming in. Vanuit 4 programmalijnen kijken ze naar een bekostigingssystematiek, naar interventies die helpend zijn voor het stimuleren van onderzoek in samenwerking met KC/CoE, naar de definiëring van een transdisciplinaire PW en naar het aanscherpen van de rol van een bruggenbouwer in een transdisciplinaire PW.

Als startschot voor het verder uitwerken van de 4 lijnen vond er in februari 2024 een bijeenkomst plaats tussen het Programma PW  en bruggenbouwers uit verschillende transdisciplinaire PW (in wording). Sonja Monroy (Community School), Jaron Schnitzer (Programmamanager Programma De Stap), Frans van Mil (PW De Stap Achtse Barrier), Patty de Laat (PW Maatschappelijke Impact), Mariëlle Taks (Lectoraat PW), Susanne Sinnige (Programma PW), Tjerk Riemers (Programma PW/Lectoraat PW), Lydia van Dinteren (PW De Stap Tongelre), Bregje van de Pol (PW De Stap Son en Breugel), Eveline Kersten (Vitality Hub), Marjon Gevers (Programma PW), Pauline van der Most van Spijk (Programma PW) en Janneke van den Heuvel (Programmamanager Programma PW) gingen met elkaar in gesprek. 

Transdisciplinaire aanpak, óók binnen het Programma PW 

Grensoverstijgend samenwerken en een plek creëren waar alle betrokkenen hun stem kunnen laten horen, dat is het uitgangspunt van een transdisciplinaire PW en daarmee ook het uitgangspunt voor de aanbevelingen van de 4 lijnen van het programma PW. Een belangrijke rol binnen de PW is weggelegd voor bruggenbouwers; collega’s die de brug slaan tussen onderwijs en praktijk. Zij werken samen met alle verschillende partijen en weten wat er speelt in de PW. Daarmee zijn zij sleutelfiguren in het verduurzamen van de PW. Tijdens verschillende gesprekken en bijeenkomsten spreekt het programmateam PW, naast de bruggenbouwers, ook met lectoren en andere betrokkenen over de concrete invulling van de 4 lijnen voor de verduurzaming van transdisciplinaire PW. 

Herkenning, erkenning en connectie 

Janneke van den Heuvel, programmamanager van het Programma PW, is veel aanwezig bij deze gesprekken en bijeenkomsten: 'Het is mooi om te merken dat de betrokkenen zo bevlogen zijn over het onderwerp. Onderling is er veel herkenning en zijn er zinvolle ideeën hoe we de PW nog meer tot een succes kunnen maken. Van en met elkaar leren om zo gezamenlijk te werken aan de doorontwikkeling van de – transdisciplinaire – PW, dat is het doel'. 

'Juist in een transdisciplinaire samenwerking is het belangrijk om elkaar aangehaakt te houden. Bruggenbouwers weten hoe ze dat kunnen doen en wat dat betekent, daarom is hun input essentieel. We spreken bijvoorbeeld ook over hun ervaring met het werven van studenten. Waar lopen ze tegenaan en hoe kunnen we elkaar helpen? We halen bijvoorbeeld ervaringen op voor het werving- en plaatsingsbeleid van een PW. Dankzij deze ervaringen komen we tot concrete ideeën op het gebied van communicatie, werving en plaatsing van studenten. 

Verder spreken we regelmatig collega’s van de Kc/CoE, waardoor we tot een samenwerkingsstructuur tussen lectoraten en PW komen. We gaan nu de eindfase in waarin we met de betrokken partijen de puntjes op de i zetten voor onze aanbevelingen.'

Meer weten over de verduurzaming van deze samenwerkingsvorm? Neem contact op met Janneke van den Heuvel, programmamanager PW: j.vandenheuvel@fontys.nl en/of met Tjerk Riemers, manager Lectoraat PW (t.riemers@fontys.nl). 

Auteur: Kim de Veer

Beeld: Stockfoto