Werkplaats DE STAP naar gezonder

Fontys Mens en Maatschappij

Save the date: 12 april 2023

Met het ondertekenen van het regioakkoord hebben 80 coalitiepartners verklaard nadrukkelijk werk te willen maken van DE STAP naar gezonder. Iedereen op zijn of haar eigen wijze, met een specifieke bijdrage die past bij de doelstellingen van de eigen organisatie. We doen dit om samen de afgesproken missie - alle inwoners 3 extra gezonde jaren en 20% minder gezondheidsverschillen - te realiseren.

Velen zijn hier al actief mee en voeren allerlei activiteiten uit die bijdragen aan DE STAP naar gezonder. Om een versnelling te bereiken en daarmee meer impact te genereren richting inwoners heeft een deel van de coalitiepartners, bovenop de bestaande activiteiten, een programma opgesteld. Dit zogenaamde meerjarig werkplan geeft invulling aan DE STAP naar gezonder en is geïnspireerd op de GROZ-filosofie. Het is daarmee een samenhangend geheel dat een community aanpak, doorbraken en bouwstenen bevat.

Om samen verder invulling te geven aan dit werkplan organiseren we op woensdag 12 april van 15.30 tot 17.30 uur de regiowerkplaats DE STAP naar gezonder. Tijdens deze werkplaats staat het ophalen van input voor het werkplan centraal. Als coalitiepartner/geïnteresseerde nodigen we u van harte uit om tijdens deze werkplaats aan te sluiten zodat we ook uw inbreng mee kunnen nemen in het werkplan. 

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Opening door Thom Rutten (Fontys)
  • Introductie door gast locatie SCOPE
  • Korte toelichting van het werkplan
  • Ophalen input voor communities en doorbraken middels open space methode
  • Plenaire terugkoppeling
  • Borrel

Wilt u een bijdrage leveren aan DE STAP naar gezonder? 
Meld u dan aan voor deze werkplaats!

Let op: is deze werkplaats interessant voor anderen mensen in uw organisatie of netwerk? Stuur deze uitnodiging dan vooral door! Iedereen is welkom om aan te sluiten.

 

Ik schrijf me in

Ik kan helaas niet komen

 

 

Praktische informatie

Datum
Woensdag 12 april 2023

Tijd
15.30 tot 17.30 uur

Locatie
SCOPE
Henegouwenlaan 2
5628 WK Eindhoven

 

We verwelkomen u graag op 12 april!

 

90e29d97-02b1-0d50-1501-d3f8abd476f7.jpg