Samen leren en onderzoeken in de beroepspraktijk

Fontys Mens en Maatschappij

Lectorale rede van Miranda Snoeren en het congres ‘Professionele Werkplaatsen

Op donderdag 11 november 2021 is dr. Miranda Snoeren officieel geïnstalleerd als lector ‘Professionele Werkplaatsen: Samenwerken met impact’ bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. Voorafgaand aan haar lectorale rede vond het congres Professionele Werkplaatsen plaats. Zowel de rede als de bijdragen aan het congres gingen in op het samenwerken op het grensvlak van opleiding en beroepspraktijk.

In haar rede getiteld Professionele werkplaatsen als lerende ecosystemen: de complexiteit van meervoudige samenwerkingen, ging Miranda Snoeren in op professionele werkplaatsen als vormen van meervoudige samenwerkingsverbanden. Zij beschouwt professionele werkplaatsen als ‘lerende ecosystemen’ die gekenmerkt worden door complexe vormen van samenwerken. Hoewel professionele werkplaatsen een context bieden voor burgers, beroepspraktijk, onderwijs en overheid om gezamenlijk te leren, te werken en te innoveren, wordt deze kans in de praktijk onvoldoende benut. Een van de oorzaken hiervoor is dat het onderwijs vaak een dominante rol vervult in het initiëren en onderhouden van professionele werkplaatsen. Het gevolg is een eenzijdige focus op de ontwikkeling van studenten, terwijl maatschappelijke impact, innovatie in de beroepspraktijk en het stimuleren van de ontwikkeling van professionals te weinig aandacht krijgen.

Paradigmashift
Om samenwerking tussen organisaties te bevorderen is volgens Snoeren een paradigmashift nodig. Volgens haar is de tijd rijp voor meer gezamenlijkheid en échte samenwerking over de grenzen van organisaties heen. Om dit te realiseren zou het onderwijs ambitieuzer mogen zijn bij het formuleren van haar ambitie. Een flexibeler en meer vraaggestuurd onderwijssysteem zou dat kunnen ondersteunen. Daarnaast dient ook de beroepspraktijk zich anders op te stellen. Zij kunnen het gelijkwaardige partnerschap opeisen om zo invloed uit te oefenen op onderwijsprogramma’s en innovaties. Tenslotte moeten ook burgers actief en volwaardig kunnen participeren binnen professionele werkplaatsen, iets dat volgens Snoeren nog te weinig aandacht krijgt.

Praktische tips
In haar lectorale rede geeft Miranda Snoeren verschillende praktische tips hoe een ‘meervoudige samenwerking’ in de praktijk vormgegeven kan worden. Ze kijkt er naar uit om de komende jaren samen met diverse partners praktijkgericht onderzoek te doen naar het benutten van het potentieel van meervoudige samenwerkingen.

De lectorale rede is zowel terug te luisteren als te lezen. Indien je graag de gedrukte versie van de rede wilt ontvangen kun je een mail sturen naar lectoraatpw@fontys.nl.

Congres ‘Professionele Werkplaatsen: samen leren en onderzoeken in de beroepspraktijk’
Het congres, dat door de nieuwe coronamaatregelen een week van te voren omgebogen werd naar een online variant, kende deelnemers vanuit het onderwijs (zowel binnen als buiten Fontys) en de beroepspraktijk (voornamelijk uit de zorg en het sociale domein). Zij namen online deel aan diverse interactieve sessies waarbij praktische voorbeelden uit de beroepspraktijk werden gedeeld. Hoe gaat dat samenwerken in de praktijk en wat levert dat op? Daarnaast kregen deelnemers een kijkje in de keuken van een Professionele Werkplaats (SIC Arbeid), konden ze in gesprek met diverse collega’s en online lunchen met lector Miranda Snoeren. De presentaties vind je terug op de website van het congres en een sfeerimpressie van de dag is te zien in ‘de aftermovie’.

In een aantal sessies is door deelnemers meer informatie gevraagd over het ontwikkelinstrument Lerend en Onderzoekend Samenwerken (O-LOS). Indien je interesse hebt in het gebruik hiervan stuur dan een mail naar lectoraatpw@fontys.nl

 

Publicatie: https://www.fontys.nl/actueel/samen-leren-en-onderzoeken-in-de-beroepspraktijk/, 22 november 2021
Auteur: Tita Hartman