Samen bruggen bouwen

Fontys Mens en Maatschappij

Professionalisering hybride leeromgeving

Professionele Werkplaatsen zijn niet nieuw binnen Fontys. Sterker nog, ze bestaan al bijna 20 jaar, in verschillende varianten en binnen alle zeven hogescholen van het domein Mens en Maatschappij. Deze hybride leeromgevingen zijn van grote waarde binnen het hoger beroepsonderwijs. Tegelijk is goede samenwerking in een werkplaats met zoveel stakeholders niet eenvoudig. Daarom investeert Fontys in ‘specialisten in verbinding’, de zgn. boundery crossers.

Boundary crossers

Docenten en professionals uit het werkveld hebben een sleutelpositie bij het ontwikkelen van hybride leeromgevingen. Zij zijn de zogenaamde boundary crossers en moeten bruggen slaan tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Daarbij is het belangrijk dat ze begrip hebben voor het wederzijds perspectief, open staan voor kennisuitwisseling en goed kunnen communiceren. Naast hun inhoudelijke rol binnen de professionele werkplaats kan deze taak best een uitdaging zijn. Buiten onderwijs, onderzoek en de dagelijkse werkzaamheden is er vaak weinig tijd en ruimte voor reflectie. Terwijl kwaliteitszorg en het verder ontwikkelen van professionele werkplaatsen van wezenlijk belang zijn voor het succes ervan. Vanwege hun cruciale rol voorziet Fontys daarom in verdere professionalisering van de boundary crossers door middel van scholing, onderzoek, coaching en begeleiding.

Bekijk hier in een filmpje wat Professionele Werkplaatsen zijn

Fontys-brede kennisuitwisseling

De kennisuitwisseling en –ontwikkeling richt zich in het bijzonder op de benodigde competenties van de boundary crossers, zoals organisatiekennis, stakeholdermanagement en coachingsvaardigheden. Door dit project Fontys-breed op te pakken wil het project bovendien de kennisuitwisseling bevorderen tussen boundary crossers, werkzaam binnen verschillende authentieke omgevingen, betrokken instituten en werkveldorganisaties. Vooralsnog zijn de meeste professionele werkplaatsen namelijk monodisciplinair opgezet, vanuit één opleidingsinstituut. Alleen al binnen het domein Mens en Maatschappij bestaan zo’n 45 vormen van professionele werkplaatsen, waaronder de partnerships Fontys Sportkunde bij de Sporthogeschool, de zorginnovatiecentra en –netwerken (ZIC en ZIN) van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid en het Sociaal Innovatie Centrum (SIC) van Fontys HRM en Psychologie.

Allemaal professionele werkplaatsen waar studenten, docenten en professionals in authentieke leer- en onderzoeksomgevingen vernieuwingen helpen vormgeven in de beroepspraktijk. De dynamiek binnen deze werkplaatsen is grotendeels vergelijkbaar, wat alle gelegenheid biedt om van elkaar te leren. Bijkomend voordeel van het professionaliseringsprogramma is dan ook dat medewerkers van de verschillende opleidingsinstituten elkaar (beter) leren kennen, wat nieuwe vormen van multidisciplinaire samenwerking en onderwijsinnovatie stimuleert. Zo past dit project ook naadloos in de nieuwe strategie Fontys for society, waarmee Fontys als kennisinstituut wil bijdragen innovatieve oplossingen voor steeds complexere maatschappelijke vraagstukken.

Wil je meer weten over het Professionele Werkplaatsen? Neem dan contact op met Johan van Herk: j.vanherk@fontys.nl, T 088 507 75 19. Johan is Lecturer Practitioner bij Fontys Hogenschool Mens en Gezondheid, lid van de regiegroep professionele Werkplaatsen Domein Mens & Maatschappij en adviseur Hybride Leeromgevingen O&O.