Lectoraten brengen onderzoek, onderwijs en werkveld samen in peerreview

Fontys Mens en Maatschappij
Op maandag 15 mei 2023 zijn de Fontys lectoraten Mens en Technologie, Dynamische Talentinterventies en Professionele Werkplaatsen samengekomen voor een peerreview. Fontys heeft kwaliteit hoog in het vaandel. Om de kwaliteit van onze onderzoeken te borgen, organiseren we peerreviews met betrokken partners. Tijdens deze peerreviews komen onderzoek, onderwijs en werkveld samen om het gesprek aan te gaan: Zijn we met de goede dingen bezig? En doen we deze dingen ook goed? Hoe kunnen we onze impact op onderwijs en werkveld vergroten?

Een lectoraat

Een Fontys lectoraat is onderdeel van tenminste één instituut. Lector en docent-onderzoekers vormen samen een lectoraat en doen, samen met de beroepspraktijk, onderzoek naar reële problemen en uitdagingen. Waar mogelijk wordt ook het onderwijs hierbij betrokken. Ieder lectoraat heeft zijn specialiteit en richt zich op eigen thema’s. Dit zijn zowel eigen initiatieven als vragen uit het onderwijs en het werkveld. Verschillende lectoraten werken onderling samen.

Peerreview

In de peerreview van vandaag stonden centraal:

  • de relevantie van het onderzoek;
  • de doorwerking van het onderzoek naar het onderwijs;
  • de impact van het onderzoek richting het werkveld.

De 28 aanwezigen bespraken in kleine, gemengde groepen in drie sessies bovengenoemde thema’s. Dat leverde interessante inzichten op. Zo werd onder andere besproken hoe we studenten en docenten beter kunnen laten delen in de kennis die we als lectoraten generen. Ook werd het belang van structurele, langdurige samenwerking met het werkveld onderstreept en zijn er ideeën uitgewisseld over wat er nodig is voor zo’n samenwerking.

De toekomst 

Aan het eind van de middag vat een deelnemer samen: ‘De afgelopen 20 jaar is er veel gebeurd in onderzoek binnen het hbo. De lectoraten komen van ver en er is veel gebeurd richting impact naar het werkveld en het onderwijs. Maar er zijn ook nog uitdagingen.’ Wat de middag ook vooral gebracht heeft is de bevestiging dat het belangrijk is om samen te werken, tussen de lectoraten onderling en met het werkveld, trots te zijn op wat we doen en bereikt hebben en de kwaliteit van ons onderzoek hoog te houden.

 

Publicatie: https://www.fontys.nl/actueel/peerreview-fontys-lectoraten/, 16 mei 2023
Auteur: Marie-José van der Cammen