Nagels lakken voor een inclusiever Fontys

Fontys Mens en Maatschappij
Op 9 december 2022 was het Purple Friday/Paarse Vrijdag, een jaarlijkse dag waarop aandacht gegeven wordt aan de LHBTIQ+ community in het hoger onderwijs. Dat is nog steeds hard nodig en om die reden was het GSA van Fontys ICT te vinden bij de entree van R10 met een ludieke actie; sympathisanten konden hun nagels laten lakken in een feestelijk paars. Veel medewerkers en studenten gingen er even voor zitten.

Paarse Vrijdag 

Onze samenleving is aan het veranderen en diversiteit krijgt steeds meer ruimte. Dat gaat echter niet van de ene op de andere dag, en met Paarse Vrijdag wordt daarom aandacht gevraagd voor de LHBTIQ+ community. Deze worden namelijk nog altijd meer gepest en gediscrimineerd dan niet-LHBTIQ+ personen. Normalisering is dus nog altijd relevant. Daarom is ook die bewustwording belangrijk, legt Angela de Weijer, Consultant Consultant Inclusie en Diversiteit+ bij Fontys ICT, uit: “Voor studenten is dit juist een tijd van ontdekken wie je bent en hoe je daar vorm aan geeft. Daarvoor is een veilige plek essentieel. Dat geldt niet alleen voor studenten natuurlijk, iedereen moet kunnen zijn wie ze willen zijn bij Fontys. Daarom ondersteunen we zo’n initiatief, omdat ze op een open en laagdrempelige manier zorgen voor verbinding en dialoog.”

 

GSA 

Veel onderwijsinstanties, zowel in het hoger onderwijs als middelbaar onderwijs, hebben inmiddels een Gender Sexuality Alliance (GSA). Een orgaan wat zich inzet voor diversiteit en inclusie. De GSA binnen Fontys ICT is in 2022 opgestart en mag inmiddels leden verwelkomen van diverse instituten, maar ook verschillende collega's zijn aangehaakt. Het GSA wil inclusie en diversiteit promoten en een plek geven op de agenda, door op ludieke manier kleur te geven aan Fontys. Het team van ID+, onderdeel van Student+, ondersteunt de organisatie. De dag werd door de Fontys ICT video crew vastgelegd

Het GSA verwelkomt iedereen die LHBTIQ+ een warm hart toedraagt. Er zijn wekelijkse bijeenkomsten en een Teamsgroep waar studenten en collega's verbinding vinden. Meer weten over team ID+? Neem dan contact op met projectleider Senne de Ruijter

Publicatie: https://www.fontys.nl/actueel/nagels-lakken-voor-een-inclusiever-fontys/, 27 februari 2023
Auteur: Guido Segers