Midden in de maatschappij met GROZzerdam

Fontys Mens en Maatschappij

Gezond initiatief breidt uit met drie enthousiaste collega’s

Fontysdomein Mens en Maatschappij is al een poos actief betrokken bij GROZzerdam Vitaal in Brainport, een van de vier programma’s binnen het domein. Na de Achtse Barrier en Tongelre, breidt het aantal deelnemende wijken de komende tijd uit richting Woensel-Oost en Son en Breugel. Alle reden om ook het Fontysteam met drie enthousiaste collega’s uit te breiden.

Op 1 februari 2022 startten Lydia van Dinteren (Sociale Studies), Bienke Janssen (Mens en Gezondheid) en Frans van Mil (Sociale Studies) bij GROZzerdam Vitaal in Brainport. Samen met leading lector CoE Health Janienke Sturm, domeinsecretaris Stephan Pauly, lector Professionele Werkplaatsen Miranda Snoeren en programmamanager Jaron Schnitzer, spelen zij een verbindende, verdiepende rol. Lydia en Frans als kartrekkers in respectievelijk Tongelre en Achtse Barrier. Bienke als onderzoeker vanuit het instituutsoverstijgende lectoraat Professionele Werkplaatsen dat wil bijdragen aan het stimuleren en versterken van het lerend vermogen in het zorg- en sociale domein in de regio.
Lydia: “Binnen Sociale Studies ben ik betrokken bij de minor Community Development, van waaruit we met en voor bewoners bouwen aan voor hen relevante vraagstukken. Dat sluit naadloos aan op GROZ, waar studenten van allerlei achtergronden en disciplines interprofessioneel in de praktijk leren. Met elkaar, met bewoners, docenten, professionals en organisaties als WIJeindhoven, Jeugd AB; Dynamo Jeugdwerk, Wijkcentrum de Mortel en Archipel leren we door te realiseren.”

Community-up, positieve gezondheid voorop
Fontys is binnen GROZzerdam Vitaal in Brainport verantwoordelijk voor de bouwsteen Lerend Vermogen. Daarvoor is een eigen ambitie geformuleerd: ‘Bewoners, kennisinstellingen, bedrijven en overheden zijn binnen een netwerk in staat om hun lerend vermogen in te zetten ten behoeve van ieders gezondheid en welzijn’. “Zo worden fieldlabs als dit Professionele Werkplaatsen 3.0. Midden in de wijk ontwikkelen we met bewoners en andere partijen kennis waarmee we mensen kunnen ondersteunen bij het duurzaam en positief inzetten van hun eigen kracht”, benadrukt Bienke. ”Daarmee bouwen we een structuur waarmee mensen vanuit veerkracht optimaal aan hun positieve gezondheid kunnen werken.” Dat gebeurt community-up: eerst luisteren naar wat de bewoner nodig heeft en het dan met alle partijen doen.
Docent Frans is bruggenbouwer in de Achtse Barrier waar al veel verbindingen zijn gelegd. “Zijn er meer bruggen te bouwen of huidige te verduurzamen? Dat is mijn uitdaging.” Frans was eerder werkzaam in de psychiatrie en zag daar al het belang van het kantelen van zorg: “Niet van problematiek, maar van kwaliteit en kracht uitgaan. Vanuit een holistische benadering waarin alles met elkaar samenhangt en waarin iedereen samen werkt en leert. Wijkbewoners, professionals, bedrijven, studenten en docenten.”

Van studentenonderzoek naar professionele pilot
In de Achtse Barrier en Tongelre zijn inmiddels aardig wat Fontysstudenten ‘kind aan wijk’. Studenten bijvoorbeeld van de minors Community Development en Empowering Healthy Behaviour (met studenten Verpleegkunde, Economie, Paramedische en Sociale Studies). Ook worden midden in de wijk diverse onderzoeken gedaan. Waarvan sommige al heel vruchtbaar, zoals het onderzoek naar positieve gezondheid dat een student aan Fontys Paramedische Hogeschool in samenwerking met het Institute of Positive Health onder ruim 70 Achtse Barrier bewoners deed. Doel van dit door de GGD gemonitorde onderzoek is tweeledig: de vragenlijst als meetinstrument valideren en wijkbewoners over het aanwezige aanbod informeren. Via uitbreidingen van het aanbod op het digitale buurtplatform dragen studenten tastbaar bij aan het toegankelijk maken van positieve gezondheid.  

Met Fontys for Society wil Fontys Hogescholen waarde toevoegen aan de samenleving. “Die daarvoor zo nodige aansluiting bij de wijk vraagt veel van onderwijs, maar kan tegelijk ook een echte omslag betekenen,” denkt programmamanager Jaron Schnitzer. Een omslag van onderwijs waarin zuilen samenwerkingsverbanden worden en volgens Jaron is GROZzerdam hiervoor een mooie proeftuin: “Eentje waarin alle betrokken partijen, waaronder natuurlijk ook alle geïnteresseerde Fontysdomeinen, kunnen aansluiten om samen het vraagstuk holistisch te bekijken. Verbinden vanuit dat waar je goed in bent en wat waardevol is.” “Fontysbreed is onze maatschappelijke legitimiteit het opleiden van mensen vóór de maatschappij”, vult Frans aan. “Als Fontys zijn we er volgens mij nu klaar voor om ons onderwijs een duidelijk aanwezige deelgenoot ván die maatschappij te maken.”

Meer weten?
Wil je meer weten over GROZzerdam Vitaal in Brainport, de rol die Fontys hierin speelt of die jij zou kunnen vervullen? Stuur dan een berichtje naar grozzerdam@fontys.nl

GROZzerdam is een 3.0 samenwerking tussen bewoners, zorg- en welzijnprofessionals, ondernemers, financiers en kennispartners als Fontys. Met de wijk en bewoners centraal brengt GROZ (zorg, maar dan gekanteld) concrete zorgvernieuwingen naar de wijk. Een keur aan Fontys-studenten en medewerkers GROZt mee.

Publicatie: https://www.fontys.nl/nieuws/midden-in-de-maatschappij-met-grozzerdam/, 18 maart 2022
Auteur: Bianca Lathouwers