Mens en Maatschappij ontwikkelt keuzemodule Age-Friendly Thinking

Fontys Mens en Maatschappij

Kick-off samenwerking Toegepaste Gerontologie en Gezondheid

Op 6 februari 2023 start de eerste groep tweedejaars studenten van de bachelor Gezondheid met de keuzemodule Age-Friendly Thinking, ontworpen door bachelor Toegepaste Gerontologie. Een dubbele primeur voor Toegepaste Gerontologie: de module is namelijk ontworpen volgens de principes van de nieuwe onderwijsvisie van FMG. Age-Friendly Thinking kent 30 ECTs, duurt 20 weken en zal per september 2023 ook opengesteld worden als minor.

Binnen Mens en Maatschappij is de samenwerking tussen Fontys Mens en Gezondheid en Fontys Paramedisch relevant door de groeiende vraag naar expertise op het gebied van verouderingsvraagstukken. Gezien het beëindigen van de opleiding Toegepaste Gerontologie is de module een van de kansen waarin geïnvesteerd wordt voor het borgen van de waardevolle expertise.

Inhoud module

Beleven en verwonderen zijn belangrijk in de nieuwe module. Studenten zullen zich breed oriënteren op de impact van langer leven en werken pro-actief samen met oudere mensen. De samenwerking met oudere mensen vindt zowel plaats tijdens de onderwijsbijeenkomsten op school, als buiten de muren van Fontys in bijvoorbeeld leerwerkplaatsen. De module focust op verschillende thema’s: Studenten onderzoeken hun eigen beeld van oudere mensen, leren hoe zij het best contact kunnen maken met oudere mensen en werken een concreet idee uit om het welbevinden en de participatie van oudere mensen te verbeteren. De onderwijsontwikkelaars, Wendy van Lier, Iris van Venrooij en Amber Schoenmakers van Toegepaste Gerontologie, zijn erg enthousiast: “We hebben met deze nieuwe module de focus gelegd op het ontdekken van de kansen en uitdagingen die verouderingsvraagstukken met zich meebrengen. De studenten hebben zelf de regie over de sector en doelgroep oudere mensen waarin hun interesse ligt,” aldus Amber Schoenmakers. Ook de docenten van de bachelor Gezondheid, Frédérique Emmen en Margit Ruis, herkennen zich in het enthousiasme: “Gaaf om op deze manier samen te werken. We geven onze studenten zo de mogelijkheid om met vraagstukken aan de slag te gaan, die zij in de toekomst als gezondheidsbevorderaar tegen gaan komen..”

Vooruitstrevende didactiek

De module is ontwikkeld volgens de nieuwe onderwijsvisie van Fontys Mens en Gezondheid in samenwerking met de kerngroep Vakmanschap in Onderwijs. In deze visie staat formatief handelen van student en docent centraal. Hierdoor hebben studenten op verschillende onderdelen veel regie op hun leerproces. Naast het kiezen van de onderwerpen naar eigen interesse zijn de studenten vrij om gepast bewijsmateriaal te verzamelen voor het behalen van de leeruitkomsten. De module is ingericht met de visie op een uitdagende leeromgeving waarin docent coaches samen met de studenten in dialoog de volgende stap in het leerproces vormgeven. Door het constante overleg tussen de student, peers, werkveld en coaches wordt er gewerkt aan het kwaliteitsbesef van de student. Studenten van de bachelor Gezondheid werken al 1,5 jaar volgens deze onderwijsmethode.  

Iedere opleiding heeft te maken met verouderings- en vergrijzingsvraagstukken. Wil je meer weten over Age-Friendly Thinking en welke bijdrage het voor jou of jouw opleiding kan leveren? Bezoek dan de website. Daarnaast denkt het Toegepaste Gerontologie team graag met je mee! Neem contact op met Marion Poldervaart.

Publicatie: https://www.fontys.nl/nieuws/kick-off-samenwerking-bachelor-toegepaste-gerontologie-en-bachelor-gezondheid/, 6 februari 2023
Auteur: Amber Schoenmakers