Het is bijna zover: Diversity Day 2023!

Fontys Mens en Maatschappij
Een maatschappij waarin iedereen meedoet, waarin iedereen zich thuis voelt en waarin alle stemmen gehoord worden. Dat is een inclusieve samenleving. Diversity Day is in het leven geroepen om op de werkvloer en in het onderwijs het gesprek te openen over diversiteit en inclusie, maar vooral ook om te laten zien welke stappen er al gezet zijn. Het is hét moment om successen te vieren en ervaringen te delen. Fontys viert dat met een uitgebreid programma met verschillende onderdelen. Ben je student bij Fontys? Werk je bij Fontys? Dan ben je van harte welkom!

English below

Programma

  • Meld je vooraf aan voor het dagprogramma met workshops, lezingen en trainingen.
  • Blijf je in Eindhoven voor het Fontys Living Labels Theater in de avond, dan hoef je je tussendoor niet te vervelen! Tijdens de Living Labels pre-party is er van alles te zien, te horen en te beleven. En omdat eten verbindt, staat er ook een (eenvoudige) maaltijd voor je klaar. Meld je aan, zodat je niet misgrijpt!
  • De eerste editie van het Fontys Living Labels Theater was vorig jaar een groot succes, een avond die ook landelijke aandacht op zich vestigde. Dit jaar opent niemand minder dan Joep Houterman de avond. Daarna volgt een inspirerend, misschien wel confronterend, avondprogramma. Het belooft in ieder geval een indrukwekkende avond te worden. Dus mis het niet! Meld je aan en ontvang jouw gratis theaterkaartje.

Meld je via deze link aan voor Diversity Day 2023!

 


 

You can now register for Diversity Day 2023!

A society in which everyone participates, in which everyone feels at home and in which all voices are heard. That is an inclusive society. Diversity Day was created to open the conversation about diversity and inclusion in the workplace and in education, but above all to show what steps have already been taken. It is the time to celebrate successes and share experiences. Fontys celebrates this with an extensive program with various components. Are you a student at Fontys? Do you work at Fontys? Then you are very welcome!

Program

  • Register in advance for the day program with workshops, lectures and training.
  • If you stay in Eindhoven for the Fontys Living Labels Theater in the evening, you won't be bored in between! There is plenty to see, hear and experience during the Living Labels pre-party. And because food connects, a (simple) meal is also ready for you. Register so you don't miss out!
  • The first edition of the Fontys Living Labels Theater was a great success last year, an evening that also attracted national attention. This year, none other than Joep Houterman will open the evening. This will be followed by an inspiring, perhaps confrontational, evening program. In any case, it promises to be an impressive evening. So don't miss it! Register and receive your free theater ticket.

Register for Diversity Day 2023 via this link!


Publicatie: 18 september 2023 
Tekst: Koos de Bie
Foto flyer: Jules van Iperen