Inclusive Deep Dive voor onderzoekers

Fontys Mens en Maatschappij
Wil jij een stevige kennisbasis over inclusie en diversiteit? Ben je op zoek naar een concrete aanpak hoe je inclusie (op verschillende niveaus) als basis in je eigen organisatie en als onderzoeker toepast én daarmee je eigen veranderopgave kunt activeren? Dan is de deze Inclusive Deep Dive iets voor jou!

Werken aan diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I)) kan voelen als een uitdagende en complexe taak. In de snel veranderende wereld vol superdiversiteit vergt het van ons niet alleen meer kennis over het onderwerp, maar vooral een kritische (zelf)reflectie over hetgeen je als individu en in jouw rol als onderzoeker concreet kan doen. In deze deep dive krijg je versneld inzicht en faciliteren we jou om hier concreet mee aan de slag.

Thema’s die aan bod komen zijn: identiteit, uitsluitingsvormen, begrippenkader diversiteit, equity en inclusie, macht/kracht: omgaan met weerstand, taal, micro messaging, cultureel (zelf)bewustzijn, psychosociale veiligheid en identiteitsbewust handelen.

Deze deep dive bestaat uit vijf bijeenkomsten van drie uur in een periode van twee maanden. Per groep is ruimte voor maximaal 12 personen.

Er is ook een Deep Dive specifiek voor leidinggevenden, klik hier voor meer informatie. 


Trainer Jennifer Jubitane

Het programma wordt verzorgd door Jennifer Jubitane, een trainer met ruimte kennis en ervaring op het inclusie en diversiteit. 

Locatie

Witte dame, Eindhoven

Data

 • dinsdag 12 september 2023, 8.30 - 11.30 uur
 • dinsdag 26 september 2023, 8.30 - 11.30 uur
 • dinsdag 10 oktober 2023, 8.30 - 11.30 uur
 • dinsdag 31 oktober 2023, 8.30 - 11.30 uur
 • dinsdag 14 november 2023, 8.30 - 11.30 uur

Kosten

500 euro

Inhoud

 • Bijeenkomst 1 en 2: gericht op het individu
 • Bijeenkomst 3 en 4: gericht op het systeem
 • Bijeenkomst 5: gericht op institutioneel

Resultaat

 • Je bent op de hoogte van de (wetenschappelijke en praktijkgerichte) kennis over inclusie en diversiteit en landelijke ontwikkelingen i.r.t. Hoger onderwijs.
 • Je kent de invloed van (on)bewuste (voor)oordelen en systematische barrières en ontwikkelt hierin handvaten die je kan toepassen in onderzoek.
 • Je hebt inzicht in een concrete aanpak bij inclusie en diversiteit.
 • Je bent in staat helder en duidelijk je eigen veranderopgave als onderzoeker te formuleren én actief bij te dragen aan een inclusief team/organisatie – en daarmee sociale rechtvaardigheid.

Meer informatie

Deze Deep Dive is georganiseerd door: Team Inclusieve Samenleving Mens en Maatschappij. Neem voor meer informatie contact op via inclusie@fontys.nl.

 


Publicatie: Programma Inclusieve Samenleving, 13 juni 2023