Inclusive Deep Dive voor medewerkers

Fontys Mens en Maatschappij

Inclusive Deep Dive voor medewerkers

Wil jij een stevige kennisbasis over inclusie en diversiteit? Ben je op zoek naar een concrete aanpak hoe je inclusie als basis in je eigen werkzaamheden toepast én daarmee je eigen veranderopgave kunt activeren? Dan is de deze Inclusive Deep Dive iets voor jou!

Werken aan diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DE&I) kan voelen als een uitdagende en complexe taak. In de snel veranderende wereld vol superdiversiteit vergt het van ons niet alleen meer kennis over het onderwerp, maar vooral een kritische (zelf)reflectie over hetgeen je als individu en in jouw rol Fontys-medewerker concreet kan doen. In deze deep dive krijg je versneld inzicht en faciliteren we jou in het toepassen.

Thema’s die aan bod komen zijn: identiteit, uitsluitingsvormen, begrippenkader diversiteit, equity en inclusie, macht/kracht: omgaan met weerstand, taal, micro messaging, cultureel (zelf)bewustzijn, (psychosociale) veiligheid en identiteitsbewust handelen

Deze deep dive bestaat uit vijf bijeenkomsten van drie uur in een periode van twee maanden. Per groep is ruimte voor maximaal 15 personen.


Trainer Jennifer Jubitane

Het programma wordt verzorgd door Jennifer Jubitane, een trainer met ruime kennis en ervaring op het inclusie en diversiteit. 

Locatie

The Social Hub, Eindhoven

Data

 • dinsdag 20 februari 2024, 9.30 - 12.30 uur of van 13.30 - 16.30 uur
 • dinsdag 5 maart 2024, 9.30 - 12.30 uur of van 13.30 - 16.30 uur
 • dinsdag 19 maart 2024, 9.30 - 12.30 uur of van 13.30 - 16.30 uur
 • dinsdag 2 april 2024, 9.30 - 12.30 uur of van 13.30 - 16.30 uur
 • dinsdag 16 april 2024, 9.30 - 12.30 uur of van 13.30 - 16.30 uur

Kosten 

500 euro

Inhoud

 • Bijeenkomst 1 en 2: gericht op het individu
 • Bijeenkomst 3 en 4: gericht op het systeem
 • Bijeenkomst 5: gericht op institutioneel

Resultaten

 • Je bent op de hoogte van de kennis over inclusie en diversiteit en hebt inzicht in de vertaalslag van theorie naar de praktijk.
 • Je kent de invloed van (on)bewuste (voor)oordelen, systematische barrières in de context van de (team) omgeving.
 • Je hebt inzicht en vaardigheden in een concrete aanpak bij inclusie en diversiteit.
 • Je bent in staat helder en duidelijk je eigen veranderopgave te formuleren én actief bij te dragen aan een inclusieve organisatie – en daarmee sociale rechtvaardigheid.

Direct aanmelden

Enthousiast geworden? Je kunt je hier aanmelden. 

Meer informatie

Deze Deep Dive is georganiseerd door: Team Inclusieve Samenleving (Mens en Maatschappij). Neem voor meer informatie contact op via inclusie@fontys.nl.