Impact Update - maart 2023

Fontys Mens en Maatschappij

Mens en Maatschappij Impact Update - maart 2023

Wat gebeurt er vanuit de samenwerking Mens en Maatschappij? Welke impact heeft dat? Wat leveren de programma's Ageing Society, Inclusieve Maatschappij, De STAP, Professionele Werkplaatsen en het lectoraat Professionele Werkplaatsen op? Hoe kwamen ze in het nieuws?

Je leest het in de eerste editie van Mens en Maatschappij Impact Update

Publicatie: 21 maart 2023
Auteur: Koos de Bie