Hoe integreer je onderzoek en onderwijs in een transdisciplinaire PW?

Fontys Mens en Maatschappij

Verkennende bijeenkomst voor de intensivering van de samenwerking tussen het programma PW en de betrokken Kenniscentra (KC) en Centers of Expertise (CoE)

Het is één van de ambities van Fontys om onderzoek en onderwijs met elkaar te verbinden om zo de professionals van de toekomst op te leiden en impact te maken voor de maatschappij. Dit is onder andere mogelijk in hybride leer- en onderzoeksomgevingen waar binnen 6 kennisthema’s gewerkt wordt aan maatschappelijke problemen. Het programma PW (professionele werkplaatsen) is een groep met leden uit de 7 instituten van het samenwerkingsverband Mens & Maatschappij (Fontys HRM & TP, Paramedisch, Mens en Gezondheid, Pedagogiek, Social Studies, ICT en Sportkunde) dat zich inzet voor meer verbinding en optimalisering in de samenwerking. Ze werken instituutsoverstijgend aan praktijkgericht onderwijs en onderzoek in de vorm van transdisciplinaire PW. Een transdisciplinaire PW is een PW waarin naast studenten, medewerkers en het werkveld, ook een stem is weggelegd voor de maatschappij in brede zin. Het is hun streven om elke student minstens een keer tijdens hun studie kennis te laten maken met deze vorm van een hybride leeromgeving.

Voor het komende half jaar heeft het programma PW vier lijnen uitgezet voor de verduurzaming van deze transdisciplinaire PW. Een van die lijnen is het versterken van de samenwerking met de betrokken KC/CoE. Een KC of CoE is een samenwerkingsverband tussen één of meerdere hogescholen, het bedrijfsleven, overheden en andere organisaties. Ze spelen een belangrijke rol in praktijkgericht onderzoek. Donderdag 19 januari vond er een eerste verkennende bijeenkomst plaats om te onderzoeken waar en hoe ze elkaar kunnen versterken. Naast de leden van het programma PW waren vertegenwoordigd het KC Yes en de CoE’s Health en Inclusive Society.  

De samenwerking tussen de twee is belangrijk, omdat veel PW zoekende zijn hoe ze onderzoek goed kunnen borgen binnen hun PW. Anderzijds zijn KC en CoE op zoek naar multidisciplinaire praktijken waarbinnen ze onderzoek kunnen doen. Door samen na te denken over bijvoorbeeld een werkwijze waarin bruggenbouwers efficiënt gekoppeld worden aan onderzoekers, kunnen onderwijs en onderzoek samen maatschappelijke impact maken en innoveren.   

Behoefte aan verbinding 

Susanne Sinnige (consultant bij Fontys Pedagogiek) is een van de leden van het programma PW die afgelopen donderdag aanwezig was bij de bijeenkomst. “We kwamen al snel tot de conclusie dat alle deelnemers behoefte hebben aan verbinding. Door met elkaar samen te werken kunnen onderwijs, onderzoek en de praktijk elkaar aanvullen en komen we tot een aanpak voor maatschappelijke vraagstukken. Onderwijs en onderzoek zijn nu vaak gescheiden, maar kunnen complementair zijn en zouden geïntegreerd moeten zijn. Ze worden nu nog ervaren als twee gescheiden werelden en zijn onvoldoende op de hoogte van elkaar.” 

Tijdens de bijeenkomst werd aan drie tafels nagedacht over het perspectief op de verbinding. Susanne: “Alle drie de tafels kwamen met een ander perspectief: 

  • De eerste tafel redeneerde vanuit een studentperspectief en onderstreepte het belang van het opleiden van professionals tot change-agents die kunnen handelen bij maatschappelijke vraagstukken. Studenten zijn zelf onderdeel van de beweging en komen er niet met kennis alleen.  

  • De tweede tafel sprak over de maatschappelijke opgave for society. We maken alleen impact als we samenwerken.  

  • De derde tafel legde de focus op de meerwaarde van onderzoek, waarin Fontys als kennisorganisatie een aanjager is met toegang tot regionale kennisagenda’s.” 

Commitment op een duurzame samenwerking 

Het doel van de bijeenkomst was het krijgen van commitment op een duurzame samenwerking. Ondersteuner van het programma PW Pauline van der Most van Spijk: “We staan er allemaal positief in, maar er moet wel wat gebeuren. We willen terugkomen met een advies aan de directeuren. Onze vervolgstap is een tweede bijeenkomst waarin we onze individuele ambities bespreken om tot een gezamenlijke ambitie te komen. We hebben elk een eigen rol in deze samenwerking, het is goed om daar over na te denken.” 

Ook meedenken over de doorontwikkeling van transdisciplinaire PW? Neem contact op met Susanne Sinnige (s.sinnige@fontys.nl ) of Janneke van den Heuvel (j.vandenheuvel@fontys.nl). 

Tekst: Kim de Veer

Foto: Pauline van der Most van Spijk