GROZzerdam Vitaal in Brainport zet gezondheid wijkbewoner centraal

Fontys Mens en Maatschappij

Ondertekening Regioakkoord: startsein gezondheids- en zorginitiatief GROZzerdam Vitaal in Brainport

Met de ondertekening van het Regioakkoord op donderdag 25 november gaat het gezondheids- en zorginitiatief GROZzerdam Vitaal in Brainport officieel van start. Niet langer staat de Z van Zorg, maar juist de G van Gezondheid voorop: van ZORG naar GROZ. Fontys speelt een aanzienlijke rol in deze duurzame kanteling. Samen met professionele partners, maar vooral met én voor wijkbewoners bouwen we aan gezonde communities. In de Eindhovense Achtse Barrier is de proeftuin inmiddels in volle bloei.

Zomer 2021 kent VWS subsidie toe voor het door ruim twintig partners in Vitaal in Brainport ingediende werkplan. Het officiële startsein voor Vitaal in Brainport, een paar jaar nadat Topsector Life Sciences & Health en diverse partners het landelijke GROZ-initiatief in 2018 lanceren. Met steun van het ministerie van VWS slaan burgers, zorgprofessionals, ondernemers, financiers en kennispartners de handen ineen om concrete zorgvernieuwingen naar de wijk te brengen. Waarbij de behoeftes van vitaal functionerende wijkbewoners binnen een gezonde economie centraal staan.

Fontys for Society 2025
Fontys is betrokken kennispartner in GROZzerdam Vitaal in Brainport en in proeftuin Achtse Barrier. Logisch; deze regionale samenwerking past naadloos in Fontys for Society 2025, de strategische route naar een Talentgericht, Onderzoekend en Wendbaar Fontys. Met Fontys for Society transformeert Fontys verder van onderwijsinstelling naar kennisgemeenschap om zo bij te dragen aan een vitale, inclusieve en duurzame samenleving. Voor Vitaal in Brainport en proeftuin Achste Barrier betekent dat concreet dat zeven instituten binnen Fontys Mens en Maatschappij maatschappelijke projecten met onderzoek en onderwijs verbinden. En vooral met de bewoners in de wijk.
“Een grote groep studenten zoekt hier met en voor bewoners en organisaties oplossingen voor welzijns- en gezondheidsvraagstukken in de wijk. Niets mooiers dan leren van echte vraagstukken en echte mensen”, aldus Thom Rutten, directeur van het paramedische instituut binnen Mens en Maatschappij. “Als één van de eerste partners zijn wij in de wijk aan de slag gegaan. We willen onze verantwoordelijkheid nemen in Lerend Vermogen, een van de vijf pijlers onder GROZzerdam. Niet alleen namens Fontys, maar namens alle kennispartijen in de regio nemen wij hierin het voortouw.” We zetten hier ook op in met ons nieuwe Centre of Expertise Health.

Van Samen Beter naar GROZzerdam
Naast Thom Rutten zijn binnen Mens en Maatschappij programmamanager Jaron Schnitzer, lector Mens en Technologie, tevens Fontysvertegenwoordiger in de partnerraad Janienke Sturm, Caroline Schipper (directeur Sociale Studies) en domeinsecretaris Stephan Pauly de kartrekkers van GROZzerdam Vitaal in Brainport. De originele kartrekker is echter huisarts Maarten Klomp, beklemtoont Pauly: “Via Samen Beter, het samenwerkingsverband van eerstelijnszorgaanbieders, startte hij in 2018 in zijn Achtse Barrier succesvol met wijkgericht samenwerken. Samen met zorgorganisatienetwerk Slimmer Leven, waarvan Fontys ook partner is, is dit initiatief vergroot en verduurzaamd tot een van de vier GROZzerdammen in het land.
De behoefte van de burger staat dus voorop. Om die burgers daadwerkelijk te bereiken, zet GROZzerdam Vitaal in Brainport wijkverbinders in: betrokken professionals in zorg en welzijn met persoonlijke binding met de wijk. Verbinders die vertrouwen verhogen en drempels verlagen. Zoals Wendy Boeijen die via Samen Beter GROZzerdam inrolde. Volgens Pauly is zij hét schoolvoorbeeld bij wie verbinding in de haarvaten zit. Boeijen: “Ik lever graag een bijdrage aan ieders leef- en woonplezier. Aan goed voor jezelf en anderen zorgen.”

Zelfzorgmodules en fitpunten
Tijdens het formele startschot komt ook een aantal doorbraken aan bod die laten zien dat dat al goed lukt in de Achtse Barrier. Zoals een breed digitaal aanbod van zelfzorgmodules voor mentale fitheid. Of ‘It’s My Life’. Een platform dat toegankelijke leefstjjltrainingen biedt en waarmee loopstappen Fitcoins opleveren die kunnen worden omgezet in gezond voedsel of zelfs workshops. De doorbraak ‘Morgen gezond weer op kaart’ zet op zijn beurt alle informatie over het eigen zorg- en ondersteuningsnetwerk van bewoners op een rij. Nu nog vooral door verbinders, in de toekomst ook door kartrekkers uit de wijk.
Boeijen: “Stuk voor stuk voorbeelden van succesvol lopende projecten die de grote groep echt bereiken. De wijkbewoners zijn veel meer in het algemene belang gaan denken, zien de meerwaarde om groter te denken. En dat zorgt voor een positieve voedingsbodem voor een samenleving waarin ieder mens zich gezien voelt, zich van betekenis voelt. Daarin ligt immers de basis voor geluk. GROZzerdam is daar een mooie weg naartoe.”

Publicatie: https://www.fontys.nl/nieuws/grozzerdam-vitaal-in-brainport-zet-gezondheid-wijkbewoner-centraal/, 25 november 2022
Foto v.l.n.r. Wendy Boeijen, Jaron Schnitzer, Bilal Achenteh, Corina Martin, Jasper Martin
Auteur: Marilyn Bailey