Gezond ouder worden

Fontys Mens en Maatschappij

Masteropleiding Healthy Ageing

We worden met zijn allen steeds ouder en willen dat op een gezonde manier doen. Dat brengt voor alle levensfasen specifieke maatschappelijke uitdagingen met zich mee. In de Masteropleiding Healthy Ageing gaan studenten met deze vraagstukken aan de slag. Op hun eigen vakgebied werken zij aan multidisciplinaire en evidence-based innovaties en leren zij deze te implementeren.

Gezond leven en gezond blijven

De toegankelijkheid en kwaliteit van ons zorgstelsel staan steeds meer onder druk. Krapte op de arbeidsmarkt, betaalbaarheid, organiseerbaarheid en beschikbaarheid zijn grote maatschappelijke vraagstukken die o.a. door de toenemende vergrijzing en langere levensduur, niet eenvoudig op te lossen zijn. Des te meer valt er te winnen met preventie: wie gezond is en zo lang mogelijk gezond blijft heeft simpelweg minder zorg nodig. Inzetten op een gezonde leefstijl, welzijn en participatie is essentieel, maar meteen complex met een zorgstelsel dat gebaseerd is op zorg en ziekte in plaats van op preventie en gezondheid. Organisaties uit de sectoren gezondheid, welzijn en sport zullen moeten samenwerken om gezondheid anders te gaan vormgeven. En precies dit is het werkterrein van de Healthy Ageing Professional.

Met gezond oud worden moet je op tijd beginnen

Healthy Ageing Professionals houden zich bezig met vraagstukken die er op gericht zijn dat mensen langer in goede gezondheid leven. Deze vraagstukken doen zich voor in verschillende levensfases, zoals:

  • bij de werk-privé balans van gezinnen met jonge kinderen;
  • de duurzame inzetbaarheid van werknemers;
  • de overgang van werken naar rusten rondom de pensioenleeftijd;
  • of het aangewezen raken op de zorg van anderen in de laatste levensfase.

In de Master Healthy Ageing bekijken we deze vraagstukken steeds vanuit twee perspectieven:

  • De kennis over veroudering in relatie tot gezondheidsbevordering en gedragsverandering.
  • De organisaties en hun omgeving waar deze vraagstukken zich afspelen.

Kenmerkend voor deze master is de multidisciplinaire aanpak, in combinatie met praktijkgericht innovatieonderzoek. Daarnaast is evidence based innoveren en implementeren een rode draad: beslissingen die worden genomen moeten onderbouwd zijn met het best beschikbare bewijs.

Een vakgebied met toekomstperspectief

Sinds een aantal jaren kijkt de overheid anders naar gezondheid, krijgt preventie meer aandacht en wordt de samenwerking tussen de sectoren gezondheid, welzijn en sport sterk gestimuleerd. Healthy Ageing is nog een relatief jong vakgebied, waarop nu op alle overheidsniveaus nieuw beleid wordt ontwikkeld. En niet alleen bij de overheid staat gezond ouder worden op de agenda: ook in het bedrijfsleven is grote behoefte aan kennis. Hoe ga je binnen een organisatie bijvoorbeeld om met werkdruk en stress? Hoe draag je maximaal bij aan de vitaliteit en inzetbaarheid van je werknemers? Dit betekent dat er nog veel te ontdekken valt, maar ook dat er brede steun is voor onderzoek en innovatie. De Healthy Ageing Professional heeft dus een ruim toekomstperspectief!

De master Healthy Ageing Professional is als deeltijd en voltijd studie te volgen. Wil je meer weten over deze master? Neem dan contact op met Lia Baars, docent bij deze opleiding: l.baars@fontys.nl