Diversity Tour waardevolle bijdrage voor (toekomstige) HR professionals

Fontys Mens en Maatschappij
Op dinsdag 6 juni 2023 was de Fontys Diversity Tour bij Fontys HRM TP. In totaal tien gastsprekers, trainers en workshopleiders leverden een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van (toekomstige) HR professionals. "Planting seeds for tomorrow. The professionals of the future", zo verwoordde Cheryl McDowall, programmamanager Inclusieve Samenleving dat.

Op het programma stonden tien verschillende presentaties en workshops over diversiteit en inclusie (D&I), waarvoor studenten en medewerkers zich vooraf voor konden aanmelden. Presentaties en workshops van specialisten op dit gebied, maar ook van ervaringsdeskundigen. 

"Ik ben geen label"

Nicole Diepstraten vertelde een levend verhaal over seksueel misbruik. “Ik ben geen label, maar zo zien mensen mij wel, als ze weten wat er met mij is gebeurd”, vertelde ze. In haar workshop gingen de deelnemers met elkaar in gesprek, rondom een aantal vragen. Hoe maken we dit beladen onderwerp bespreekbaar? Wat geef ik, als ervaringskundige, door met mijn verhaal? Hoe doorbreken we de cirkel? Hoe creëer je voor jezelf (of de ander) veiligheid?

"Durf jij tegenover mij te gaan zitten?"

"Ik heb iets gedaan waardoor ik in de gevangenis ben beland. Mensen zijn vaak bang, of ze wantrouwen mij. Als er naast mij een andere kandidaat is voor een baan, dan kiezen ze liever die ander. Eens een boef, altijd een boef. Wat denk jij, verdien ik een nieuwe kans nu ik mijn straf heb uitgezeten? Durf jij tegenover mij te gaan zitten?" Aan het woord was Mathijs, ex-gedetineerde. Er bestaan veel vooroordelen over mensen met een detentieverleden. Mensen hebben uiteenlopende vragen over het hoe en waarom, maar kunnen deze vragen vaak niet stellen en blijven met vooroordelen rondlopen. Mathijs vertelde zijn levensverhaal en ging in op alle vragen.   

AAP

AAP staat voor Autisme Awareness Project. In een interactieve workshop maakten de deelnemers kennis met de wereld door de ogen van mensen met autisme. Door middel van levendige voorbeelden en anekdotes deelde ervaringsdeskundige Roy zijn kennis en inzicht, ondersteund door theoretische informatie en de resultaten van onderzoek door Fontys. De deelnemers kregen ook een contextoefening aangeboden, waarmee zij zelf konden ervaren hoe het voelt om te werken als de context lastig te ontrafelen is. 

Hooggeschoolde kennismigranten

Ook een van de gastsprekers was Erica Schepers van ENTER, dat veel hooggeschoolde kennismigranten naar Nederland haalt voor high tech bedrijven in Brainportregio. In haar presentatie vertelde ze waarom ze dit moeten doen. En ze gaf antwoord op een aantal vragen: Als je met meer dan twintig nationaliteiten werkt, waar moet je dan als talentmanager en organisatie allemaal aan denken? En hoe belangrijk zijn de cultuurverschillen? En wat typeert het Nederlandse bedrijfsleven ten opzichte van andere culturen. En waarom is het belangrijk om dit te weten? 

Bewustzijn in de financiële sector

Taleo Consultancy is een wereldwijd management consultancy bureau gespecialiseerd in de financiële sector, dat graag verandering wil brengen in de financiële sector, die niet bepaald bekend staat om diversiteit en inclusie. Bij Taleo Consulting is 41% vrouw waarvan 54% in management functies, werken 26 nationaliteiten en nog veel meer etniciteiten. Susan Farahani en Soy Toeters zetten zich in voor verschillende initiatieven voor meer bewustzijn rondom diversiteit en inclusie. Tijdens een workshop kwamen o.a. in een interactief spel en discussie heel wat thema's aan bod: diversity & inclusion (gender, age, ethnicity, disability), cultural awareness en sensitivity, communication across cultures, stereotypes and bias, cultural competence, inclusive leadership. 

3 oktober 2023 Diversity Day 

De Fontys Diversity Tour vond niet voor de eerste keer plaats. Deze keer wel voor de laatste keer in deze vorm. In het najaar - op donderdag 3 oktober 2023 - is het programmateam Inclusieve Samenleving terug met Diversity Day, met een interessant programma voor alle studenten, medewerkers en relaties van Fontys. Heb je interesse om een bijdrage te leveren of deel te nemen? Neem contact op met Cheryl McDowall


Publicatie: 8 juni 2023

Foto Diversity Day: Jules van Iperen