‘De STAP naar gezonder’ nu ook gestart in Son en Breugel

Fontys Mens en Maatschappij

GROZ ontwikkelt door in Brainport

Na initiatieven in de Eindhovense wijken Achtse Barrier en Tongelre, breidt het aantal deelnemende wijken onder de vlag van het Fontys-programma GROZ zich uit. Ook in Son en Breugel is De STAP naar gezonder nu actief. En is er meer nieuws vanuit GROZ.

GROZzerdam, GROZ, De STAP naar gezonder, Vitaal in Brabant, Slimmer Leven. Wie zich verdiept in hoe in Eindhoven en omstreken gewerkt wordt aan positieve gezondheid, zou zomaar de weg kwijt kunnen raken in het complexe geheel van verschillende namen en termen. Programmamanager Jaron Schnitzer legt uit: “De STAP naar gezonder is het nieuwe initiatief voor inwoners van deze regio, gebaseerd op de GROZ-filosofie. GROZ staat voor gekantelde ZORG, met de G van gezondheid voorop. GROZzerdam wordt door de ministeries gebruikt om de proeftuinen in Nederland aan te duiden. Coalitie Vitaal in Brainport is de verzamelnaam voor organisaties die samenwerken aan een gezondere regio, de gemeente Eindhoven, GGD Brabant-Zuidoost, WIJEindhoven en Fontys bijvoorbeeld. Als individu kun je dus meedoen aan De STAP naar Gezonder en Fontys is als organisatie binnen Vitaal in Brainport een van de uitvoeringspartners.” Meer informatie hierover lees je op de stapnaargezonder.nl.   

Learning community in Son en Breugel 
In Son en Breugel startte docent Bregje van de Pol afgelopen maand als bruggenbouwer. Ze richt zich daar onder andere op de samenwerking met de LEV-groep en specifiek op de mentale gezondheid van jongeren. Bregje is verbonden aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek en is ook relatiebeheerder langdurig educatief partnerschap. “In deze samenwerking hebben alle uitvoeringspartners een eigen taak, een eigen bouwsteen. Fontys is eigenaar van de bouwsteen Lerend vermogen. Ik zorg er in Son en Breugel voor dat de community die we bouwen rondom positieve gezondheid, ook een learning community is. We leren van elkaar, de professionals evengoed van de bewoners als andersom. Dat is een belangrijk element van de filosofie van GROZ en leren leren is natuurlijk precies waar de expertise van Fontys zit.” 

Driehoek professionals, bewoners en studenten 
In de Achtse Barrier loopt de samenwerking al wat langer en steeds meer partijen werken er actief aan positieve gezondheid. Naast Dynamo Jeugdwerk, Archipel Zorggroep, GGD Brabant-Zuidoost zijn dit schooljaar bijna 30 studenten vanuit Fontys en Summa gestart in verschillende leerprojecten. Docent Frans van Mil is bruggenbouwer vanuit Fontys en legt uit dat het hier echt draait om sámen doen. “Onze studenten vormen een driehoek met professionals en wijkbewoners. Logisch, want uiteindelijk draait het om de bewoners en hun gezondheid, maar toch niet altijd even vanzelfsprekend. Een groepje studenten onderzoekt hoe zorggroep Archipel meer verbinding met de wijk kan ontwikkelen. Mensen wonen steeds langer thuis en daardoor verschuift er steeds meer zorg naar de wijk. Andere studenten doen onderzoek naar hoe wijkbewoners hun wijk beleven. Zij gaan in gesprek met bewoners om samen te bekijken wat er speelt rondom dit thema, wat er werkt en wat niet. Andere studenten richten zich concreet op activiteiten voor meiden van 11 tot 16 jaar in de wijk. Kansen genoeg dus in de Achtse Barrier voor onze studenten, die overigens niet alleen vanuit sociale studies komen, maar bijvoorbeeld ook vanuit HRM en TP, ICT en sport.” Wie meer wil weten over de activiteiten, kan een bezoekje brengen aan het online buurtplein.  

De STAP naar gezonder tijdens DDW 
De STAP naar gezonder nam ook het podium tijdens de Dutch Design Week 2022. Op woensdag 26 oktober 2022 organiseerden de coalitiepartners een bijeenkomst over De Stap naar gezonder, helemaal in het teken van samen uitvoeren van plannen om meer synergie te creëren en meer impact te maken. Een rondleiding door de expositie de Embassy of Health was onderdeel van het programma. Ook docent en bruggenbouwer Frans van Mil vertelde er over zijn ervaringen in de Achtste Barrier, hoe de ontwikkeling van fieldlab tot gezondere wijk in zijn werk gaat. 

Meer weten? 
Wil je meer weten over De STAP naar gezonder, de GROZ-filosofie of een van de Fontys-projecten? Stuur dan een berichtje naar grozzerdam@fontys.nl.  

Publicatie: https://www.fontys.nl/actueel/groz-ontwikkelt-door-in-brainport/, 1 november 2022
Auteur: Koos de Bie
Foto: achtsebarrier.nl