DE STAP naar gezonder: dé startplek voor gezondheid en vitaliteit

Fontys Mens en Maatschappij
Op 25 januari is het zelfhulpplatform DE STAP naar Gezonder gelanceerd. DE STAP naar Gezonder is een regionaal platform voor zelfhulp en hulp aan elkaar. Op deze gratis website vinden inwoners van de Brainport regio tips en tools gericht op fysieke, mentale en sociale fitheid. Dit platform is een van de zogenoemde ‘doorbraak-projecten’ uit het werkplan van Vitaal in Brainport.

Krachten bundelen voor een regionaal platform
We merken allemaal dat de zorgkosten de laatste jaren op blijven lopen terwijl de fysieke én mentale gezondheid van ‘de Nederlander’ er niet beter op wordt. Daarom is het belangrijk om zelfhulp en preventie meer aandacht te geven. Maar hoe? We merken dat er vele online platforms zijn die roepen om aandacht van de burger. Daardoor is het lastig om veel mensen te bereiken. Al pratend met andere organisaties bleek dat zij soortgelijke ervaringen hadden. Mede gestimuleerd door onze deelname aan de GROZ-beweging hebben we met een aantal zorg- en welzijnsorganisaties besloten de krachten te bundelen. Samen hebben we de afgelopen twee jaar gewerkt aan één gratis regionale website voor zelfhulp en zorg voor elkaar, gericht op alle inwoners van de Brainportregio: www.destapnaargezonder.nl.

DE STAP naar Gezonder
DE STAP naar Gezonder is een gratis website waarmee inwoners zelf een stap kunnen zetten naar een gezonder leven. Ze vinden er tips, activiteiten en andere leuke en handige hulpmiddelen waarmee ze direct zelf aan de slag kunnen. Denk aan een online training over hoe om te gaan met een naaste met psychische klachten, tips om eenzaamheid te verminderen, hulpmiddelen die ouderen helpen bij het zo lang mogelijk en veilig thuis blijven wonen en advies over hoe om te gaan met financiële problemen. De site richt zich op alle levensgebieden en daarmee op alle zes thema’s van positieve gezondheid. Alle levensgebieden zijn immers aan elkaar verbonden. Heb je bijvoorbeeld langdurig fysieke klachten, dan is de kans groot dat je sociale netwerk kleiner wordt. Sociaal isolement heeft invloed op je mentale welbevinden. En zit je mentaal niet goed in je vel? Dan heeft dat invloed op je werk en misschien uiteindelijk ook wel op je financiën. DE STAP naar Gezonder wijst de weg naar hulp en inspiratie op al die terreinen. Daarmee wordt het dé startplek voor inwoners die zelf en met anderen in hun omgeving aan de slag willen met hun gezondheid.

Zegt het voort!
Vanaf 25 januari is de website beschikbaar. Alle partners gaan hier de komende tijd in- en extern aandacht aan besteden via websites en socials. In maart volgt een publiekscampagne. Maar bovenal willen we een beroep doen op onze collega’s. Het platform is immers een platform van, voor en door de partners en een belangrijk onderdeel van ons beleid gericht op meer preventie. We vragen iedereen dan ook om ook studenten en collega’s te wijzen op www.destapnaargezonder.nl. Hierdoor bieden we hen meer regie over hun eigen en herstel én voorkomen we extra tijd voor ondersteuning of zelfs zwaardere zorg. Breng de website dus alsjeblieft onder de aandacht!

Publicatie: https://www.fontys.nl/nieuws/de-stap-naar-gezonder-de-startplek-voor-gezondheid-en-vitaliteit/, 26 januari 2023