Bruggenbouwers zijn mogelijkmakers

Fontys Mens en Maatschappij

Help jij mee aan het bouwen van bruggen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld?

Hoe kan ik als bruggenbouwer in een samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en werkveld bijdragen aan het ontwikkelen van wederzijds vertrouwen en een sterke positieve relatie? Hoe kan ik gelijktijdig ook de beoogde doelen behalen? En hoe ga ik om met de verschillende verwachtingen en belangen in een samenwerking? Het zijn slechts enkele vragen die naar boven komen tijdens het eerste ontwikkeltraject voor bruggenbouwers. Inmiddels staat er ook al een programma klaar voor een tweede ontwikkeltraject in het voorjaar van 2022. En je kunt je hier vanaf vandaag voor aanmelden!

Het eerste ontwikkeltraject voor bruggenbouwers (oktober - december 2021) is op dit moment nog in volle gang. Het ontwikkeltraject is geschikt voor Fontys- en werkveldcollega’s die de rol van bruggenbouwer hebben in hybride leeromgevingen zoals een professionele werkplaats, living lab of andere vergelijkbare vormen. Collega’s die zich voor dit eerste traject aangemeld hebben, zetten hun vaardigheden, kennis, ervaring en persoonlijkheid in om elementen van de ene praktijk in te brengen in de andere. Zij zien elkaar tijdens het traject in vijf bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en zich samen verder te ontwikkelen in de rol van bruggenbouwer. Vanuit een gedeelde passie maar ook met een grote diversiteit in achtergronden, komen er tijdens dit traject verschillende dilemma’s, vraagstukken en belemmeringen naar voren over onder andere samenwerking, vertrouwen en sterke relaties. Ervaringen uitwisselen helpt hen om hiermee om te gaan en hier verder in te ontwikkelen. Tijdens de laatste bijeenkomst gaat deze groep bruggenbouwers in gesprek met Meester Frans Möhring (directeur P&O) en Dr. Miranda Snoeren (lector Professionele Werkplaatsen) over toekomstig beleid voor deze rol.

Tweede ontwikkeltraject voor Bruggenbouwers: voorjaar 2022
In het voorjaar (februari – maart 2022) start er een tweede ontwikkeltraject voor Fontys- en werkveldcollega’s, die de belangrijke rol van bruggenbouwer innemen binnen hybride leeromgevingen of andere samenwerkingsverbanden. In dit traject krijgen deelnemers ook weer inzicht in de zeven vaardigheden die bij de rol van bruggenbouwer horen en wordt er samen gewerkt aan diverse vaardigheden. Het programma (zie bijlage voor dowload pdf) start vanuit ieders rol als bruggenbouwer en zoomt verder uit naar de organisatie, het netwerk en de samenwerking. Deelnemers maken kennis met andere professionals van verschillende organisaties die dezelfde rol uitvoeren en is er veel ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Wil jij als mogelijkmaker, bruggenbouwer en medewerker van Fontys deelnemen aan dit ontwikkeltraject? Meld je dan nu aan 
Wil jij je als werkveldcollega van Fontys aanmelden? Stuur dan een e-mail naar: docentprofessionalisering@fontys.nl

Meer informatie en contact:
E: docentprofessionalisering@fontys.nl
I: Lectoraat Professionele Werkplaatsen

Lectorale rede Miranda Snoeren
Tijdens de recente lectorale rede ‘Professionele Werkplaatsen als lerende ecosystemen; de complexiteit van meervoudige samenwerkingen’ van Miranda Snoeren, werd de sleutelpositie van de bruggenbouwer ook benoemd. Deze ‘mogelijkmakers’ spelen volgens Snoeren een centrale rol in de ontwikkeling en het succes van hybride leeromgevingen dat tevens vraagt om een stevigere positionering en professionalisering van deze rol.

Dit ontwikkeltraject is een samenwerking vanuit programma’s Docentprofessionalisering & Hybride Leeromgevingen, en het lectoraat Professionele Werkplaatsen. 

 

Publicatie: https://www.fontys.nl/actueel/bruggenbouwers-zijn-mogelijkmakers/, 25 november 2021
Auteur: Marieke van de Laar