Bruggenbouwers: geen Ronaldo’s, maar vooral Kevin de Bruyne's

Fontys Mens en Maatschappij
In het ExploreLab van Fontys kwamen donderdag 1 december veertien bruggenbouwers van Fontys en werkveldpartners samen bij de afsluitende sessie van het bruggenbouwers-traject. Wat leerden zij van elkaar en hoe definieer je de 'bruggenbouwer' eigenlijk: is het een Ronaldo of een Kevin de Bruyne?

Deze bruggenbouwers kwamen zowel van binnen Fontys, als van buiten de hogeschool, bijvoorbeeld van een gemeente. Ook nog 17 geïnteresseerden sloten op verzoek aan tijdens deze afsluitende bijeenkomst. Onder hen medewerkers van bijvoorbeeld het Catharina Ziekenhuis en de Sporthogeschool. De bruggenbouwer is een relatief nieuwe rol in het onderwijs. Deze persoon legt de verbinding tussen onderwijs en werkveld, om goed te kunnen samenwerken in hybride leeromgevingen waar docenten, studenten en professionals uit het werkveld samen werken aan maatschappelijke issues.

Hybride leeromgeving
De middag bestond uit twee onderdelen, of eigenlijk drie, als je de borrel meetelt. Maar eerst deel 1. Dat was voor de deelnemers van het ontwikkeltraject Bruggenbouwers in 2022. In kleine groepjes reflecteerden zij op de vier voorafgaande sessies en hun leervraag als bruggenbouwer hierin. Ter afronding zagen ze een video waarin alle deelnemers een pitch van één minuut hadden gemaakt om hun ‘aha-moment’ te delen tijdens dit traject. Ze lieten zien hoe zij als Fontys- en werkveldcollega’s de rol van bruggenbouwer kunnen invullen in hybride leeromgevingen, zoals een professionele werkplaats, living lab, waarin onderwijs en werkveld samenwerken.

Duidelijk doel
Deel 2 was ook voor de deelnemers, maar ‘vrienden van’, andere geïnteresseerden en oud-deelnemers waren ook welkom. Dit netwerkgedeelte startte met een dialoog tussen Miranda Snoeren (lector Professionele Werkplaatsen), Frans Möhring (directeur dienst P en O) en de aanwezige bruggenbouwers aan de hand van verschillende dilemma’s. Denk aan: "Moet een bruggenbouwer informeel blijven qua rol, of moet de rol juist geformaliseerd worden?" Of, in het licht van het huidige WK: "Moet je als bruggenbouwer meer zichtbaar zijn en zelf scoren, zoals een Ronaldo dat doet of meer een type Kevin de Bruyne zijn door op de achtergrond te werken en anderen in staat te stellen om te scoren?". Frans en Miranda waren het zeker niet altijd eens met elkaar in deze paradoxen waarin ze gedwongen werden om stelling te nemen, wat zorgde voor een leuke interactie onderling en met het publiek.

Goede mix
De afdronk van deze dialoog? Bruggenbouwers moeten gewaardeerd en erkend worden voor hun rol, want niet iedereen heeft de kwaliteiten om een bruggenbouwer te zijn of te worden. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat een bruggenbouwer dus niet altijd een "Ronaldo" is. Maar een goede mix in zich heeft van anderen helpen te scoren en zélf scoren. Een duidelijk doel voor ogen hebben is dan wel essentieel, want dan kun je als bruggenbouwer pas echt aan de slag. Na de dialoog tussen Frans en Miranda gingen de bruggenbouwers uiteen in verschillende groepjes. Met de vraag om een persoonlijke uitdaging te delen als bruggenbouwer. Hier waren de verschillende invalshoeken en uitdagingen te horen uit het werkveld en het onderwijs, er was ook herkenning en erkenning en er onderling gesproken werd over concrete oplossingen.

In februari 2023 start een nieuw ontwikkeltraject Bruggenbouwers (zie lees meer). Lijkt het je leuk om bij het netwerkevent aan te sluiten, noteer dan 13 april alvast in je agenda.
Meer achtergrondinformatie over over de bruggenbouwers vind je ook op: Bruggenbouwers | Fontys Hogescholen.

Volgens de acht Fontysrollen, die door Fontys zijn ontwikkeld, heeft de bruggenbouwer de rol van 'verbinder'. Leer hier meer over de acht Fontysrollen.

Publicatie: https://www-fontyshub.gxcloud.net/Nieuws/Bruggenbouwers-geen-Ronaldos-maar-vooral-Kevin-de-Bruynes.htm, 9 december 2022
Auteur: Marjolein Verschuuren