"Bewoners hebben profijt van wat we geleerd hebben"

Fontys Mens en Maatschappij

Verpleegkundigen Melinda en Monique volgen cursus Active Ageing

Zo lang mogelijk een vitaal leven leiden, zoals de bewoner dat wil. Dat is waar zorgorganisatie TanteLouise zich voor inzet. Leven in verantwoorde vrijheid, noemen ze dat. Hoe het er in de praktijk uitziet, daar houden hun active ageing-verpleegkundigen zich mee bezig. Om ze meer handvatten te bieden, volgen ze een half jaar lang een module bij Fontys. Daarbij gaan ze met vraagstukken uit de praktijk aan de slag. Aan het woord: active ageing-verpleegkundigen Melinda Haasakker en Monique Boschman.

Jullie werken allebei aan een zelfgekozen vraagstuk. Welk vraagstuk is dat?
Monique: ‘Hoe de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgmedewerkers beter en gelijkwaardiger kan verlopen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van elkaars expertise. Zo kunnen wij als zorgverleners veel leren van de kennis van een mantelzorger over zijn familielid. Anders moeten wij dit zelf ontdekken en dat is soms - zeker bij dementie - best lastig. Bovendien zorgt een goede samenwerking voor meer zelfstandigheid van de bewoner, een lagere werkdruk voor de zorgverlener én een meer betrokken gevoel voor de mantelzorger. Dat is hard nodig, want de zorg verandert: we zullen steeds meer een beroep moeten doen op mantelzorgers.’
Melinda: ‘Mijn vraagstuk gaat over wat zorgverleners nodig hebben om een gesloten afdeling om te zetten naar een semi-open afdeling. Zodat de bewoners in verantwoorde vrijheid kunnen leven.’ 

Wat leer je dan bij Fontys?
Melinda: ‘We gaan één dag in de week naar school. Daar leren we hoe we van ons vraagstuk een onderzoeksproject maken. Welke stappen zetten we? Wie zijn daarbij betrokken? Wat hebben zij nodig? Tot er uiteindelijk een eindproduct ligt, dat je écht kunt gebruiken op de werkvloer.’
Monique: ‘We zijn nu op het punt dat we creatief gaan nadenken over een oplossing voor ons vraagstuk, dat echt toegepast wordt op het werk.’

Heel praktijkgericht dus?
Monique: ‘Praktijkgerichter kan bijna niet. Doordat de cursus samen met TanteLouise is ontwikkeld, wordt het al snel concreet. We zijn overigens niet alleen met ons vraagstuk bezig. We krijgen ook theoretische lessen, hebben gastsprekers en gaan op bedrijfsbezoek. De docenten voeden ons met informatie en leveren tools aan. Het is aan ons om te kijken of en hoe we die gebruiken.’
Melinda: ‘Persoonlijk heb ik veel geleerd over netwerken, en het belang daarvan. En over spreken voor een groep. Dus ook die vaardigheden komen aan bod.’

Wat merken je collega’s en bewoners ervan dat jullie deze module volgen?
Monique: ‘Doordat ik nu weet welke wegen ik moet bewandelen om veranderingen in gang te zetten, sta ik sterker. Ook heb ik handvatten gekregen hoe ik collega’s kan begeleiden bij die veranderingen. Bepaalde innovaties zullen dus sneller en makkelijker landen, verwacht ik.’
Melinda: ‘Bewoners hebben daar ook profijt van: er is dan minder onrust. Zelf vind ik het vooral erg leerzaam. Doordat we dit bij Fontys leren, kunnen we in de praktijk straks een mooie basis leggen voor het leven in verantwoorde vrijheid.’


Melinda en Monique horen bij de eerste groep active ageing-verpleegkundigen die deze module volgen. Zij zijn in februari gestart. Het is de bedoeling om in september een doorstart te maken.

Wil je meer weten over de cursus Active Ageing, lees hier dan verder!


Publicatie: https://www.fontys.nl/nieuws/bewoners-hebben-profijt-van-wat-we-geleerd-hebben/, 24 mei 2023
Auteur: Eveline Lamers