Bachelor Gezondheid start in 2021

Fontys Mens en Maatschappij

Fontys Bacheloropleiding Gezondheid van start in 2021

Het is zover: na de zomer starten de eerste studenten met de gloednieuwe opleiding Gezondheid in Venlo. Gezondheid is veel meer dan alleen niet ziek zijn en vraagt om een nieuw type zorgprofessionals. Fontys gaat die uitdaging aan in 2021! De voltijd hbo-opleiding start in Venlo en leidt toekomstige studenten op tot specialist in gezondheidsbevordering in de brede zin van het woord.

Gezondheidsprofessional: beroep van de toekomst

De belangrijkste aanleiding voor deze nieuwe opleiding is de veranderende visie op gezondheid in de samenleving: gezondheid is veel meer dan alleen niet ziek-zijn. We willen met de opleiding bijdragen aan vernieuwende oplossingen voor een gezonder Nederland. De opleiding richt zich op preventie in de gezondheidszorg én op innovaties binnen het gezondheidslandschap waarbij technologie een belangrijke rol speelt. De opleiding levert niet alleen voor het domein van ziekte en zorg veel op. Zo kunnen afgestudeerden na de studie op diverse plaatsen aan de slag. Bijvoorbeeld als zorginnovator bij een zorginstelling, beleidsmedewerker bij de gemeente, preventiemedewerker bij de GGD of gezondheidsbevorderaar op scholen.

Praktijkgericht en individuele leerweg

De opleiding is in nauwe samenwerking met het werkveld ontwikkeld; onder andere  Cohesie, Rendiz, de Zorggroep, Care+ en het Grescollege hebben zich al aan de opleiding gezondheid verbonden. Studenten gaan bij de start van de opleiding direct aan de slag met echte praktijkvraagstukken uit de regio. Joke Manders staat als projectleider bij Fontys aan de wieg van deze opleiding: “Vanaf de start van de opleiding worden studenten betrokken bij de innovatieopdrachten van de partners. Het leren vanuit deze praktijkvraagstukken staat centraal. De begeleiding vanuit de opleiding zal dan ook deels bij de partners plaatsvinden, waardoor echte leergemeenschappen ontstaan.” De nieuwe Fontys bachelor organiseert een flexibele, individuele leerweg voor studenten. Zodat de student zelf in samenwerking met docenten en het werkveld vorm kan geven aan een leven lang leren. De focus ligt op het ontwikkelen van het kritisch denkvermogen en het innoveren in de praktijk.

Wil je meer weten over deze nieuwe opleiding? Neem dan contact op met Joke Manders, joke.manders@fontys.nl, 06-23 38 11 25. Informatie over de opleiding vind je ook op de website van de bachelor Gezondheid.