Aftrap programma Inclusieve samenleving

Fontys Mens en Maatschappij

Zeven workshops, society college en Living Labels Theater op Fontys Diversity Day 2022

Als er ruimte is voor iedereen, kan iedereen een unieke bijdrage leveren en vormen we samen een sterk geheel. Op Diversity Day (4 oktober) organiseren bedrijven en organisaties daarom activiteiten om aandacht te vragen voor inclusie en diversiteit. Fontys heeft de ambitie om een stapje verder te gaan. Daarom werd Diversity Day 2022 de aftrap van een structureler programma om inclusie vanzelfsprekender te maken.

We plakken makkelijk labels op mensen, maar mensen zijn niet samen te vatten in labels. Dat was het thema van de Fontys Diversity Day 2022. Samen met de TU/e zorgde het Fontys-programmateam Inclusieve samenleving voor een mooi inhoudelijk programma met een spetterende afsluiting. Studenten en medewerkers konden deelnemen aan een van de zeven workshops, online een society college volgen en/of de dag afsluiten met ‘Het Living Labels Theater’.  

Zeven workshops, een society college en Living Labels Theater
In een van de workshops nam Patricia Overman studenten en medewerkers mee in haar wereld. Vaak zien mensen haar als iemand met een visuele beperking, maar Patricia is zoveel meer dan dat. Suzanne Nieuwenhuijs vertelde op hetzelfde moment hoe inclusieve organisaties bij uitstek hoog sensitiviteit op de werkvloer herkennen én inzetten. Mathijs vertelde in de workshop zijn verhaal als ex-gedetineerde, wat voor impact dit op zijn leven heeft en stond open voor vragen van de deelnemers. En dan waren er ook nog workshops van inspirator (vader, partner, directeur, jongerenwerker én ex-profvoetballer) Melvin Kolf en unieke andere sprekers. Onderzoeker en publicist Josse de Voogd schetste in het online society college een portret van Nederland, dat inmiddels verdeeld blijkt langs verschillende scheidslijnen: opleidingsniveau, gezondheid en - steeds vaker - de regio waarin je woont. Nederland is een land van ‘buitenstaanders en gevestigden’ geworden met grote verschillen in invloed, kansen en veerkracht. Diversity Day 2022 werd afgesloten in het CKE in Eindhoven, met als host de rappende psycholoog Daisy Veenstra, die een gezelschap van unieke gasten ontving die ieder vanuit eigen invalhoek het thema onder de aandacht bracht.

Continu aandacht 
Diversity Day werkt als jaarlijkse aandachttrekker voor het belang van een inclusieve samenleving. Maar voor Fontys is de ambitie groter. “Als onderwijsorganisatie leveren we studenten af aan de maatschappij”, zegt Fontys-programmamanager Cheryl McDowall. “Inclusie en diversiteit is daarom een voorwaarde voor ons onderwijs. Zonder inclusief te zijn, kunnen we als organisatie onmogelijk toekomstproof genoeg blijven. Het zou geweldig zijn als inclusie uiteindelijk automatisch verankerd zit in ons gezamenlijke beeld van professioneel handelen, als onderdeel het Fontys-DNA. Diversity Day was een mooi startpunt om samen dat leerproces aan te gaan.” Het programma Inclusieve samenleving is een van de initiatieven van zeven Fontys instituten die het voortouw genomen hebben om interdisciplinair samen te werken aan de nieuwe koers ‘Fontys for society’. Het programma Inclusieve samenleving is een van de vier programma’s. Ook in de andere drie programma’s, Ageing society, Professionele werkplaatsen en GROZzerdam krijgt de samenwerking voor een duurzame, inclusieve en gezonde samenleving steeds concreter vorm.  

Benieuwd naar meer over inclusie binnen Fontys en de ontwikkelmogelijkheden? Kijk eens op Fontys Hub.

Publicatie: https://www.fontys.nl/actueel/diversity-day-mooie-aftrap-fontys-programma-inclusieve-samenleving/, 5 oktober 2022
Auteur: Koos de Bie
Foto's: Jules van Iperen